Right of temporary residence for family reunification

Family reunification with a citizen of the Republic of Moldova

 

List of documents for provision of the right of temporary residence for family reunification with a citizen of the Republic of Moldova (in original and a copy):

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe baza unei vize);
 3. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
 4. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 5. Originalui şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova; 
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine al solicitantului, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 8. Originalui şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni, cu excepţia copiilor;
 9. Originalui şi copia grupei sanguine;  
 10. 1 foto color 3x4.

 

List of documents for extending the right of temporary residence for family reunification with a citizen of the Republic of Moldova (in original and a copy):

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului;
 3. Copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
 5. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 6. Originalui şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova; 
 7. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 8. Copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 9. 1 foto color 3x4.
Family reunification with a foreign citizen

 

List of documents for provision of the right of temporary residence for family reunification with a foreign citizen (in original and a copy):

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză); 
 3. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 4. Originalul şi copia actului de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
 5. Originalul şi copia certificatului de naştere a copilului legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 8. Originalui şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni, cu excepţia copiilor;
 9. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10. Originalui şi copia grupei sanguine;
 11. 1 foto color 3x4;

 

List of documents for extending the right of temporary residence for family reunification with a foreign citizen (in original and a copy):

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al solicitantului;
 3. Copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, legalizat/apostilat, tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Originalul şi copia actului de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
 6. Copia certificatului de naştere a copilului legalizat/apostilat, tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 8. Copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 9. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10. 1 foto color 3x4;

 

Temporary residence for family members independently 

 

List of documents for provision of the right of temporary residence for family members independently (in original and a copy):

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de naştere (în cazul atingerii majoratului), certificat de divorţ / deces;
 5. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 6. Copia   asigurării  medicale;
 7. Originalul cazierului  judiciar din RM;
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4;

 

List of documents for extending the right of temporary residence for family members independently (in original and a copy):

 1. Cerere de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de naştere (în cazul atingerii majoratului), certificat de divorţ / deces;
 5. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 7. 1 foto color 3x4.