Dreptul de ședere permanentă

Cine poate solicita: străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii), excepție făcând străinii înmatriculaţi la studii şi lucrătorii imigranţi.

Care sunt condițiile pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:

 • deţinerea permisului de şedere provizorie fie beneficiază de dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere ;
 • dispunerea de spaţiu de locuit;
 • vorbirea limbii de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaştere a limbii de stat eliberat de Ministerul Educației);
 • în ultimii 3 ani nu a avut antecedente penale.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin căsătorit cu cetăţean RM:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia  paşaportului naţional;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie;
 5. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 6. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;
 7. Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
 8. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 9. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial ,  copia actului de proprietate);
 10. Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 11. 1 foto color 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin din alte categorii:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate, confirmare );
 5. Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
 6. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial ,  copia actului de proprietate);
 8. Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 9. Originalul și copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10.  Confirmarea contribuţiilor sociale, salariale şi fiscale în ultimii 5 ani de activitate desfăşurată în Republica Moldova.
 11. 1 foto color 3x4.

Actele se depun cu 90 de zile înainte de expirareapermisului de şedere.

Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

Unde puteți depune actele: 

or. Chișinău
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, et. 2
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel: 022-265-622; 022-265-615; fax: 022-272-03

or. Bălţi
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Dostoevskii, 12, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel. 078747797

or. Comrat
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Comsomolului, 22,  
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel:  078747796, 0-298-278-84, 0-298-283-38

or. Cahul
Ghişeul unic de documentare a străinilor
str. Ioan Vodă cel Cumplit 79, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00

Costul serviciului: vezi aici

Agenda

La moment nu există nici un eveniment planificat.
Subscribe to Agenda