A A A

Resurse media

Îmbunătățirea mediului investițional și de afaceri din Republica Moldova – un domeniu prioritar pentru BMA

Published on: Thu, 19/04/2018 - 13:59 | | Vizualizări:

Îmbunătățirea mediului investițional și de afaceri din Republica Moldova – un domeniu prioritar pentru BMA

Îmbunătățirea mediului investițional și a mediului de afaceri din Republica Moldova prin facilitarea admiterii şi şederii pe teritoriul țării noastre a investitorilor străini, precum şi a persoanelor care gestionează investiţiile străine, a constituit unul din obiectivele principale ale Biroului migrație și azil /BMA/ realizate în anul 2017. Aceasta a permis sporirea atractivităţii ţării noastre în calitate de partener comercial şi destinaţie investiţională pentru partenerii internaţionali.

În acest sens, pe parcursul anului 2017, în temeiul mai multor directive comunitare și acorduri internaționale la care Republica Moldova este parte, au fost ajustate mai multe acte normative care vin să sprijine respectarea angajamentelor țării noastre în dezvoltarea serviciilor şi mediului de afaceri pentru străini. Astfel, au fost modificate criteriile de acordare a dreptului de şedere pentru acţionari și asociaţi, lucrători calificaţi și cei cu funcţii de conducere; au fost stabilite facilităţi pentru investitori (pentru investiţii în valoare de cel puţin 60 salarii medii lunare sau 4 locuri de muncă nou create).

Totodată, a fost revizuit cadrul juridic pentru prezenţa străinilor în Republica Moldova: a fost extins numărul categoriilor de persoane care beneficiază de regim facilitar la examinarea cererii de acordare a dreptului de şedere; a fost reglementată șederea unor categorii noi de cetățeni ai Uniunii Europene.

O atenție sporită a fost acordată simplificării procedurilor de documentare. A fost redus termenul de examinare a actelor (de la 30 de zile la 15 zile); extins termenul pentru care se acordă dreptul de ședere (de la 2 la 8 ani); acceptată procedura depunerii dosarului până la intrarea străinului în Republica Moldova.

În anul 2017 a fost facilitat accesul în țară a străinilor din 23 de state, prin anularea obligativității invitațiilor: China, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Belize, Republica Columbia, Uniunea Dominica, Republica Fiji, Grenada, Republica Insulelor Marshall, Insulele Solomon, Republica Kiribati, Regatul Lesotho, Statele Federale ale Microneziei, Republica Nauru, Republica Palau, Statul Independent Samoa, Republica Democratică São Tome şi Principe, Sfînta Lucia, Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine, Republica Democratică Timorul de Est/Timorul Oriental, Regatul Tonga, Republica Trinidad Tobago, Tuvalu. În total, în Republica Moldova necesita obținerea invitației pentru solicitarea vizei de intrare, străinii din 85 de state.

Admisia și reglementarea șederii străinilor în Republica Moldova.

Biroul migrație și azil acordă străinilor servicii ce țin de: solicitarea de invitații, prelungirea vizei, acordarea dreptului de ședere, a dreptului la repatriere, documentarea cu acte de identitate, evidența și radierea domiciliului și reședinței, emigrarea autorizată. Acordarea acestor servicii este organizată pe principiul ghișeului unic, în Chișinău și la nivel regional (Bălți, Comrat și Cahul). Astfel, străinii se pot adresa la ghișeele de documentare ale BMA din Chișinău, Bălți și Comrat/Cahul, ei având dreptul să meargă la oficiul care e convenabil pentru fiecare. Aceasta reduce substanțial cheltuielile de timp și financiare, pentru soluționarea problemelor apărute.

Pe parcursul anului 2017, BMA a continuat activitățile de descentralizare a serviciilor oferite cetățenilor, inclusiv străini, din centru spre serviciile regionale. Astfel, ghişeele regionale au recepționat 15% din numărul total de 20417 de cereri de documentare a străinilor, recepționate pe parcursul a 2017, aceasta constituind o creștere cu 4% a cererilor recepționate în teritoriu, comparativ cu perioadele precedente.

Centrul de Apel – un nou serviciu oferit de BMA. 

La sfârșitul anului trecut, BMA a lansat Centrul de Apel care vine să ofere informații veridice și operative pe aspectele ce țin de imigrare, azil și statutul juridic al străinilor în Republica Moldova. Acesta a fost creat grație unui proiect implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și susținut financiar de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Solicitanții pot afla de la operatorii Centrului de Apel informații privind condiţiile de acordare/prelungire a dreptului de şedere provizorie, inclusiv pentru reîntregirea familiei; cerințele pentru eliberarea invitațiilor necesare pentru viza de intrare în Republica Moldova; procedura de recunoaștere a statutului de apatrid. Lista datelor care sunt oferite de către operatorii centrului cuprinde și varietatea actelor care trebuie prezentate pentru obţinerea vizei de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei, pentru imigrarea autorizată, etc.

De la lansarea acestuia și până în prezent au fost înregistrate în jur de 2700 de apeluri, numărul acestora fiind în creștere. Obiectivele propuse spre realizare în anul curent, vor contribui la:

• consolidarea și optimizarea, în continuare, a serviciilor acordate străinilor, prin implementarea procedurii de recepţionare a solicitărilor de invitaţii în format on-line și implementarea Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay);

• facilitarea accesului la piața muncii a lucrătorilor imigranți;

• optimizarea procesului privind admisia străinilor în Republica Moldova, prin simplificarea procedurii obținerii invitației, etc.