A A A

Resurse media

Promovarea rezultatelor obținute

Published on: Mon, 05/11/2018 - 09:33 | | Vizualizări:

Promovarea rezultatelor obținute

La 31 octombrie 2018 Biroul migrație și azil împreună cu Universitatea Minho din Portugalia a organizat evenimentul de finalizare a Acțiunii “Suport pentru Centrul de Apel din Moldova pentru Migranți”, implementat de către Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale (ICMPD), Universitatea și Serviciul Portughez pentru Imigrări și Frontieră (SEF). Acțiunea a fost realizată în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova-UE.
Evenimentul a constituit o oportunitate pentru diseminarea rezultatelor Acțiunii, precum și abordarea aspectelor referitoare la migrație și dezvoltare, cadrul legal național, drepturile migranților, posibilitățile noi de finanțare, atât prin prisma autorităților naționale, societății civile precum și mediului academic.
În cuvântul de deschidere dl Alexandru Larionov, Secretarul de stat, a menționat că MAI optează pentru multiplicarea schimbului de experiență și bune practici realizate între structurile din Republica Moldova și Portugalia, precum și dezvoltarea standardelor existente prin menținerea unui dialog continuu pe viitor întru gestionarea proceselor migraționale. Dna Olga Poalelungi, directorul BMA, a menționat beneficiul prin dezvoltarea Centrului de Apel și asigurarea procesului de informare atât a imigranților, cât și a cetățenilor în general. Dna Diana Hîncu, ICMPD Moldova, a remarcat activitatea Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului de Mobilitate fiind un exemplu pentru statele din regiune.
La eveniment au participat reprezentații Ministerului Afacerilor Interne, ICMPD Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Biroului Relații cu Diaspora, Agenției Relații Interetnice, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Misiunii OIM în Moldova, Universității din Moldova, ONG Centrul de Caritate pentru Refugiați, RCTV Memoria, ANTEM, ONG Ave Copiii, Orizont 2020 precum și delegația din Portugalia implicată în procesul de implementare.