Informație despre numărul străinilor documentați cu permise de ședere 9 luni an.2019

Numărul străinilor documentați în RM cu permise de ședere valabile la data de 30.09.2019 a constituit cca 19,4 mii persoane, din care: 7,6 mii străini dețineau permise de ședere permanentă și cca 11,8 mii – permise de ședere provizorie, din cca 112 state.