A A A

Întrevederea cu reprezentanții societății civile

La 24 februarie 2017 în incinta Subdiviziunii teritoriale a Biroului migrație și azil din mun. Cahul a avut loc întrevederea cu reprezentanții societății civile care activează în domeniul migrației și azilului.

La întrevedere au participat reprezentanții Organizației Internaționale pentru Migrație, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Primăriei mun. Cahul, Asociației Obștești pentru Abilitarea Copilului și Familiei „Ave Copiii”, Asociației Obștești „Centrul de Caritate pentru Refugiați”, Centrului de reabilitare a victimelor torturii „Memoria”, Asociației Obștești „Centrul de Drept al Avocaților”, Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, ONG „Institutul pentru o Guvernare Deschisă”.

Întrevederea a fost organizată în scopul asigurării unui dialog continuu și constructiv cu societatea civilă și managementul eficient al domeniilor migrației și azilului în contextul implementării acordurilor de cooperare încheiate între Biroul migrație și azil și organizațiile non-guvernamentale partenere.

Partenerii au avut posibilitatea să aprecieze stadiul actual de cooperare între autoritățile de stat și societate civilă în domeniul migrației și azilului, să înainteze propuneri și recomandări în vederea consolidării interacțiunii pe domeniile comune de activitate, să evidențieze prioritățile în activitate pentru anul 2017.

Partenerii de implementare au fost familiarizați cu activitatea Biroului migrație și azil desfășurată în raioanele de Sud ale Republicii Moldova prin intermediul Subdiviziunii teritoriale din mun. Cahul.

Data și ora evenimentului: 
Vineri, 24 Februarie, 2017 - 10:00 to 14:00
Etichete: 
Locul evenimentului: 
Abonează-te la Agenda