A A A

Întrunirea experților în domeniul integrării străinilor

Publicat: Sâm, 08/12/2018 - 16:42 | | Vizualizări: 914

Întrunirea experților în domeniul integrării străinilor

Biroul migrație și azil a participat la Atelierul de lucru cu experții privind facilitarea integrării migranților care a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia. Evenimentul a fost organizat de către Comisia de stat privind problemele migrației de pe lîngă Ministerul Justiției din Georgia în colaborare cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), Varșovia, Polonia.
La atelierul au participanți reprezentanți din Republica Moldova, Armenia, Danemarca, Grecia, Irlanda, Portugalia, Suedia, Ucraina și Georgia. Întâlnirea s-a axat pe familiarizarea cu bunele practici și abordarea aspectelor-cheie ale integrării migranților, inclusiv dezvoltarea politicilor și a legislației privind integrarea migranților, integrarea pe piața muncii, evaluarea progresului înregistrat în domeniul integrării migranților și divizarea rolurilor între ministerele de resort, agențiile de stat și autoritățile locale, în conformitate cu angajamentele relevante ale OSCE, standardele juridice internaționale, legislația națională și bunele practici între statele participante ale OSCE.
Republica Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute în domeniul integrării străinilor fiind invitată pentru consolidarea capacităților angajaților statelor din regiune și împărtășirea experienței, prezentarea cadrului național, precum și a perspectivelor de viitor.
Suntem unica țară din regiune cu o lege specială în domeniu.