A A A

ȘEDINȚĂ COMUNĂ BMA – INSTITUȚIILE SUPERIOARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Publicat: Sâm, 17/09/2022 - 00:09 | | Vizualizări:

Astăzi, 16 septembrie 2022, în incinta Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința comună la care au participat reprezentanții instituțiilor superioare de învățământ din Republica Moldova. Întâlnirea avut loc în contextul punerii în aplicare a Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării. Persoanele delegate au enunțat un șir de neclarități apărute în raport cu documentarea studenților străini preluați din alte instituții în urma fuzionării.

Prima problemă abordată a fost dacă trebuie sau nu trebuie studenții absorbiți din alte instituții să își schimbe permisele de ședere, care conțin informații referitoare la instituția de învățământ care i-a documentat inițial. De comun acord, în scopul facilitării accesului la studii și evitarea aglomerărilor la ghișeele de documentare ale BMA, s-a convenit că permisele actuale, valabile nu vor fi schimbate. Totodată s-a decis că fiecare instituție de învățământ va interveni cu un demers către BMA pentru a face însemnările de rigoare în subsistemul informațional. În acest sens, reprezentanții BMA au adus la cunoștința celor prezenți că poate fi rezervat tichetul de așteptate, online, prin aplicația „Earlyone”.

Pe domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor, au fost enunțate, de către conducerea BMA, posibilele încălcări pe care le admit străinii pe teritoriul Republicii Moldova sau cu intenția de a intra pe teritoriul țării. A fost menționat faptul că studenții fac parte din categoria ușor influențabilă și este recomandată monitorizarea comportamentului acestora. În acest context s-a stabilit că angajații BMA, de comun cu fiecare instituție superioară de învățământ, va organiza ședințe informative cu studenții, pentru a le explica pe înțeles riscurile nerespectării regimului de admisie și de ședere în Republica Moldova. Această măsură urmează fi fixată în planul de activitate al BMA, la începutul fiecărui an de studii, iar la necesitate vor fi efectuate vizite suplimentare cu scop de prevenire a fenomenului de migrație ilegală. A fost specificat și faptul că scopul ce a stat la baza eliberării permisului de ședere trebuie să existe și să fie respectat pe întreaga perioadă de aflare a străinului în Republica Moldova.

În scopul evitării suprasolicitării ghișeului unic de documentare și pentru asigurarea unui management eficient al timpului, BMA și reprezentanții instituțiilor superioare de învățământ au convenit că vor fi depuse zilnic un număr de 12 dosare pentru perfectarea permiselor de ședere în scop de studii pentru studenții străini.

În final, reprezentanții instituțiilor superioare de învățământ, delegați la ședință, au adus mulțumiri pentru deschidere angajaților BMA și și-au exprimat dorința de a coopera întru asigurarea legalității șederii străinilor în Republica Moldova.

Întâlnirea a avut loc cu persoane delegate din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Universității de Stat din Moldova, Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității de Stat din Comrat și Universității de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere".

 

Abonează-te la Agenda