A A A

Ședința de bilanț privind activitatea Biroului migraţie şi azil al MAI pe parcursul semestrului I al anului 2020

Publicat: Vin, 24/07/2020 - 14:09 | | Vizualizări: 279

Recent a avut loc ședința de bilanț  pentru primele 6 luni ale anului 2020 a Biroului migrație și azil (BMA) al Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul ședinței au fost examinate progresele instituției în domeniile de activitate, cauzele nerealizării unor obiective, priorități propuse spre realizare pentru semestru II ale anului curent.

Biroul reprezintă autoritatea competentă pentru străini, care gestionează domeniile admisiei și acordării străinilor unui drept de ședere în Republica Moldova, gestionează sistemului de azil și apatridie, asigură măsurile de coordonare a activităților ce țin de integrarea străinilor.

Totodată, Biroul este împuternicit să întreprindă măsurile necesare pentru combaterea șederii și angajării ilegale a străinilor la muncă în Republica Moldova, prevenirea tranzitului și imigrării iregulare a acestora în statele UE, implementarea Acordului de readmisie între UE și RM, cu terțe țări – angajamente importante ale Republicii Moldova în cadrul realizării activităților pe Acordul de Asociere cu UE și menținerea regimului liberalizat de vize a cetățenilor Republicii Moldova pentru statele UE.

În cadrul raportărilor au fost examinate complexitatea măsurilor întreprinse de instituție pentru asigurarea drepturilor străinilor cu ședere legală în Republica Moldova, în special în perioada pandemică.

Spre deosebire de mai multe autorități publice, Biroul, cu mici excepții, a activat întreaga perioadă a stării de urgență. Astfel, atât la Chișinău, cât și în cadrul oficiilor regionale de la Bălți, Cahul și Comrat a fost asigurată recepționarea și soluționarea a circa 13 445 diferite solicitări de la persoanele juridice și fizice în raport cu străinii.

Totodată, au fost întreprinse mai multe măsuri pentru prevenirea și contracararea fenomenului șederii ilegale a străinilor. Ofițerii din cadrul Biroului ai întocmit 829 procese verbale în privința străinilor din circa 20 de state care au încălcat regimul de ședere în Republica Moldova, au revocat dreptul de ședere  la 140 de străini, iar 124 de străini au fost returnați în țările de origine.

Schimbările cardinale și amploarea proceselor migraționale, în mod special, în regiunea europeană, condiționată și de situația pandemică, impun autorităților naționale noi abordări  pentru  asigurarea ordinii publice și securității  statului, dar și asigurarea drepturilor cetățenilor străini care se află legal în Republica Moldova.  

Astfel, în cadrul ședințelor de bilanț, inclusiv în subunitățile teritoriale, o atenție deosebită a angajaților a fost atrasă asupra  respectării legislației, corectitudinii în lucru cu diferite categorii de străini, modernizarea serviciilor prestate, transparenței în activitatea instituției, reducerea premiselor pentru acte de corupție, informarea cât mai largă a cetățenilor privind drepturile ce le revin.

Asigurarea unui control mai riguros privind executarea sarcinilor și indicațiilor stabilite în cadrul normativ, supravegherea și controlul disciplinei executorii și de muncă,  controlul și îmbunătățirea calității documentelor rămân un imperativ în activitatea Biroului.