A A A

Acord colaborare BMA-Inspecția muncii

Publicat: Mar, 24/04/2018 - 15:26 | | Vizualizări: 1338

Biroul migrație și azil a semnat un Acord de colaborare în vederea respectării drepturilor cetățenilor străini, în momentul angajării în câmpul muncii

Astăzi, 24 aprilie 2018, directorul Biroului migrație și azil al MAI, Olga Poalelungi a semnat împreună cu directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Stăvilă Dumitru, un acord bilateral de cooperare.

Necesitatea semnării unui astfel de Acord a reieșit din comunitatea de interese şi preocupări ale părţilor în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, combaterii încălcărilor privind regulile de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini sau apatrizilor.

Astfel, acţiunile de legalizare a raporturilor de muncă, prevenirea încălcărilor privind regulile de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini sau apatrizilor poartă un caracter complex şi solicită conjugarea mai multor eforturi, inclusiv de reglementare, supraveghere, cercetare, instruire, sensibilizare ş.a.

Respectiv, conducându-se de prevederile Legii nr.140-XV din 10 mai 200 privind Inspectoratul de Stat al Muncii şi Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, altor acte naţionale, precum şi de prevederile actelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte, părțile au convenit asupra colaborării reciproce.

Colaborarea se va baza pe consolidarea capacităţilor profesionale, pe realizarea acţiunilor comune de sensibilizare a publicului larg asupra consecinţelor nerespectării legislaţiei, iar scopul principal este respectarea intereselor cetăţenilor străini şi apatrizilor.