Acte de identitate

Permisele de şedere atestă identitatea şi statutul juridic al străinului, dreptul de şedere al titularului în Republica Moldova, precum şi durata şi scopul pentru care i s-a acordat acest drept, şi care sînt valabile doar pe acest teritoriu.

Permisul de şedere provizorie - IR se eliberează străinului, căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de şedere, dar care nu poate depăşi termenul de valabilitate a actului de identitate naţional;

Permisul de şedere permanentă - CR se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă, pe perioada valabilităţii paşaportului cetăţeanului străin şi se reînnoieşte succesiv;

Permis de ședere provizorie pentru apatrizi de generaţia - IC asigură dreptul de şedere legală a apatrizilor şi evidența acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

Buletinul de identitate pentru apatrizi - CC se eliberează apatridului căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă sau i s-a recunoscut acest statut.

Documentul de călătorie pentru apatrizi - PC face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în Republica Moldova a titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de călători.

Permis de sedere provizorie (IR)

Permisul de sedere provizorie se elibereaza strainilor, carora li s-a acordat sau, dupa caz, prelungit dreptul de sedere provizorie în Republica Moldova:

  • pentru imigrare la munca;
  • pentru studii;
  • pentru reîntregirea familiei;
  • pentru activitati umanitare sau religioase;
  • pentru tratament medical de lunga durata, balneosanatorial si de recuperare;
  • pentru alte scopuri, în care activitatea strainului nu contravine legislatiei Republicii Moldova sau prezenta lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesara în interes public sau de securitate nationala.
 

ir1.jpg

 

ir2.jpg

Permisul de sedere permanenta (CR) se elibereaza strainului, cu exceptia apatrizilor, caruia i s-a acordat dreptul de sedere permanenta în Republica Moldova.

 

cr1.jpg

 

cr2.jpg

  

cr3.jpg

Buletinul de identitate pentru apatrizi (CC) se eliberează apatrizilor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, precum şi celor cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii.

 cc1.jpgcc2.jpg
  

cc3.jpg

Permis de ședere provizorie pentru apatrizi de generaţia (IC) - asigură dreptul de şedere legală a apatrizilor şi evidența acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentul de călătorie pentru apatrizi – (PC) - face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în Republica Moldova a titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de călători.