A A A

Anuar Statistic „Imigrarea străinilor, azilul și apatridia în Republica Moldova în anul 2019”

Publicat: Mar, 13/10/2020 - 14:15 | | Vizualizări:

Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne oferă utilizatorilor prima ediție a Anuarului Statistic Imigrarea străinilor, azilul și apatridia în Republica Moldova. Anuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii, care permite cunoașterea situației, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice ce țin de domeniul imigrării străinilor, azilului și apatridiei, precum și a impactului acestora asupra raporturilor economice, demografice, sociale etc.

Acest anuar este structurat în 4 capitole și include 30 tabele statistice și 5 grafice/figuri, care conțin informații/date despre: aspectele generale privind cadrul legal de gestionare a migrației și azilului în RM; admisie, reglementarea șederii și documentarea străinilor cu permise de ședere în țară; combaterea șederii ilegale a străinilor; azil și apatridie.

Anuarul cuprinde date statistice administrative din domeniile de responsabilitate ale Biroului migrație și azil (autoritate competentă pentru străini), cu excepția cazurilor special menționate, pentru anul 2019.

Anuarul Statistic Imigrarea străinilor, azilul și apatridia în Republica Moldova în anul 2019 a fost elaborat prin munca angajaților/experților din cadrul Biroului migrație și azil în baza datelor primare de evidență a străinilor generalizate.

Eforturile angajaților, responsabili de elaborarea produselor analitice, din cadrul Biroului sunt concentrate spre realizarea unui bun public de mare importanță oferit tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, oricărui cetățean interesat de informațiile statistice din domeniul imigrării străinilor, azilului și apatridiei.

Sperăm, în acest sens, să oferim un instrument de lucru unui public cât mai numeros și mai diversificat.

Abonează-te la Agenda