A A A

Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor

Publicat: Lun, 15/05/2017 - 11:46 | | Vizualizări: 1598

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (2 funcții-FPE) al Secției şedere străini şi repatriere a Direcției migrări se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție) al Serviciului regional „Sud” de documentare a străinilor (cu desfăşurarea activităţii în mun.Chişinău), se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție) al Serviciului regional „Nord” de documentare a străinilor (cu desfăşurarea activităţii în mun.Chişinău), se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție) al Secţiei legislație și management proiecte a Direcţiei legislaţie, coordonare şi gestionare date, se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (1 funcție) Secția monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date, se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (1 funcție) al Serviciului dezvoltare informaţională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date, se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție) al Secţiei management, coordonare şi evaluarea politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date, se prelungeşte până la data de 19.05.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (1 funcții) Secția protecție internațională și proceduri de azil a Direcției refugiați, se prelungeşte până la data de 19.05.2017.