A A A

Asigurarea procesului de informare privind modificarea cadrului legal

Publicat: Mar, 21/05/2019 - 09:24 | | Vizualizări: 431

Asigurarea procesului de informare privind modificarea cadrului legal

Biroul migrație și azil a avut o întrevedere cu președintele executiv și directorul Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova.
În cadrul întrevederii Biroul s-a referit la modificarea cadrului legal privind regimul străinilor în Republica Moldova, în special acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru asociații sau acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în Republica Moldova, acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru persoanele cu funcții de conducere transferate, acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru specialiști, precum și acordarea și prelungire dreptului de ședere provizoriu pentru lucrătorii migranți.
Având în componența sa 27 membri, agenți economici prezenți pe teritoriul țării, astfel de întrevederi au menirea de-a disemina informația privind modificarea cadrului legal și conformarea străinilor prevederilor legale.