A A A

Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins

Publicat: Mie, 28/11/2018 - 07:45 | | Vizualizări: 1060

Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins

Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova pentru anii 2015-2017, întru realizarea HG nr.634/2012. Acest Compendiu este o continuare a Raportului analitic al PME al RM, 2010-2015 și prezintă o analiză succintă a informației despre mișcarea migratorie internațională a populației și impactul acestui fenomen, reflectând situația în 39 de tabele statistice.
Compendiul Statistic este elaborat în baza datelor oficiale din sursele administrative obținute de la ministerele şi autoritățile publice centrale responsabile de evidența și colectarea datelor ce țin de migrația internațională a populației.
Compendiul Statistic al PME cuprinde trei părți: Partea I, Tendințe migraționiste, care oferă date despre Emigrare și Imigrare a populației. Partea a II, Impactul migrației, conține date despre evoluția principalilor indicatori demografici, economici și sociali. Partea a III–a, Cadrul de gestionare a migrației, prezintă lista actelor legislative și normative din domeniul migrației, precum și cadrul instituțional, funcțional în anul de referință.
Datele statistice incluse în această lucrare denotă că:
La începutul anului 2018 în Republica Moldova locuiau 22.508 străini (inclusiv apatrizi), din care 53,4% bărbați și 46,6% femei, din peste 124 de state, reprezentând 0,6% din totalul populației țării.
În sistemul național de azil erau înregistrate 482 persoane, din care: 81 persoane - solicitanți de azil, 152 persoane - refugiați și 249 persoane - beneficiari de protecție umanitară.
Numărul persoanelor plecate peste hotare în scop de muncă sau în căutarea unui loc de muncă în anul 2017 a fost de 318,4 mii persoane, din care 211,3 mii bărbați și 107,1 mii femei. În topul țărilor recipiente ale migranţilor din Republica Moldova la muncă au fost: Federația Rusă, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Franța, Israel și Turcia. Distribuția pe sexe denotă discrepanțe semnificative privind țările de destinație, bărbații preponderent pleacă în Federația Rusă, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Franța, iar femeile – în Italia, Israel, Turcia și Grecia.