A A A

BMA ȘI ULIM ȘI-AU EXTINS COLABORAREA PRIN SEMNAREA UNUI ACORD

Publicat: Mar, 12/07/2022 - 23:29 | | Vizualizări:

Astăzi, 12 iulie 2022, Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne (BMA), reprezentat de domnul Director, comisar principal, Mihail VODĂ și Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) reprezentată de domnul Rector, conf. univ., dr. Ilian GALBEN, au semnat un Acord de colaborare prin care este exprimată dorinţa comună a instituțiilor de a eficientiza şi consolida colaborarea bilaterală.

 

În cadrul evenimentului oficial de semnare a Acordului, părțile au convenit să colaboreze, să se implice și să contribuie la devenirea viitorilor specialiști, să-i susțină în procesul de aplicare în practică a cunoștințelor acumulate.

 

Scopul Acordului constă în realizarea proiectelor de interes comun formarea profesională a studenților și formarea continuă a personalului angajat în cadrul instituțiilor, inițierea și realizarea cercetărilor științifice, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților ULIM și realizarea misiunii servicii pentru societate.

 

Documentul prevede cooperarea în domeniul promovării reciproce a instituțiilor, schimbul de informații pentru realizarea activităților de formare profesională a studenților și formare continuă a personalului angajat în cadrul BMA, selectarea și recomandarea, la solicitarea BMA, a absolvenților facultății pentru plasarea acestora în câmpul muncii și alte angajamente comune.