A A A

Centrul de Apel al Biroului Migrație și Azil

Publicat: Mie, 10/01/2018 - 17:28 | | Vizualizări: 2303

Chișinău, 9 ianuarie 2018. Centrul de Apel /CA/ al Biroului Migrație și Azil /BMA/ a înregistrat în prima lună de activitate în jur de 550 de apeluri. Astfel, pe parcursul lunii decembrie 2017, la numărul de telefon 022 82 00 07 au fost adresate mai multe întrebări ce țin de setul de documente necesare pentru a primi drept de ședere în Republica Moldova; termenii de examinare a actelor și taxele oficiale pentru serviciile acordate de BMA; etapa la care se află examinarea actelor depuse, etc.

Prin accesarea serviciului de informare, oferit de Centrul de Apel, beneficiarii pot primi informații veridice și operative privind condiţiile de acordare/prelungire a dreptului de şedere provizorie; condiţiile de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei; de eliberare a invitațiilor pentru cetățenii străini; despre procedura de recunoaștere a statutului de apatrid. Lista datelor care sunt oferite de către operatorii centrului cuprinde și varietatea actelor care trebuie prezentate pentru obţinerea vizei de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei sau pentru emigrarea autorizată, etc.

Centrul de Apel are program de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00 (pauza de masă 12-13). La fel, beneficiarii pot expedia și mesaje la adresa electronică: info@bma.gov.md.

Toate apelurile parvenite la CA sunt analizate de BMA pentru a identifica cele mai frecvente întrebări adresate de către beneficiari, iar răspunsurile la acestea vor fi, ulterior, robotizate. 

Centrul de Apel poate fi apelat la tarif ordinar de la telefonul fix sau mobil din orice localitate a Republicii Moldova și din străinătate. Toate informațiile despre acest serviciu pot fi găsite pe pagina web a Biroului Migrație și Azil.

Centrul de Apel a fost creat în cadrul proiectului „Combaterea migrației iregulare și a crimelor transfrontaliere în Moldova prin consolidarea capacității instituționale a Biroului Migrație și Azil”, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.