A A A

Colegiul MAI: Adoptarea foii de parcurs pentru implementarea acțiunilor prioritare în domeniul afacerilor interne

Publicat: Joi, 25/08/2022 - 22:37 | | Vizualizări:

La 25 august curent s-a desfășurat Colegiul Ministerului Afacerilor Interne – forumul superior al ministerului, în cadrul căruia se pun în discuție politicile de dezvoltare și acțiunile pe termen scurt, mediu și lung.

La eveniment au participat Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, Procurorul General Interimar, Dumitru Robu, Directorul Serviciului Informație și Securitate, Alexandru Musteața, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, Ministrul Finanțelor, Dumitru Budeanschi, secretari generali și secretari de stat, șefii subdiviziunilor MAI și angajați ai sistemului.

Ministrul a menționat necesitatea dialogului, cooperării și conlucrării, în situația în care Republica Moldova se confruntă cu multiple crize, război la frontieră, amenințări asimetrice, riscuri și criminalitate organizată diversificată. 

Întru încurajarea angajaților și susținerea conducerii MAI, Președintele Parlamentului a mulțumit pentru dedicație și rezistență personalului și a subliniat că Ministerul afacerilor interne devine o instituție model, în care cetățenii capătă tot mai multă încredere. De asemenea a menționat că Parlamentul va insista în continuare asupra îmbunătățirii condițiilor de muncă, pachetului social și nivelului de salarizare al angajaților MAI. 

În cadrul Colegiului MAI a fost prezentată și aprobată în unanimitate foaia de parcurs în vederea implementării acțiunilor prioritare în domeniul afacerilor interne urmare acordării statutului de țară candidată la aderarea în Uniunea Europeană.

În acest sens, au fost selectate câteva domenii de prioritate, printre care lupta împotriva crimei organizate, sporirea siguranței populației la domiciliu, în comunitate și în spații publice, managementul integrat al frontierei și migrației, prevenirea situațiilor de urgență, dezvoltarea procesului educațional, digitalizarea serviciilor și automatizarea proceselor informaționale, precum și combaterea corupției și promovarea integrității în sistem.

Astfel, printre acțiunile pe termen scurt, MAI își propune crearea punctului național focal responsabil pe domeniul armelor și munițiilor, elaborarea sistemului de avertizare de urgență, operaționalizarea laboratorului de ADN, digitalizarea procesului de documentare al contravențiilor, crearea mecanismului de raportare a materialelor care conțin abuz sexual asupra copiilor în mediul online, lansarea Centrului de Justiție Familiar și a noilor protocoale de asistență a victimelor crimelor violente, creșterea mobilității inspectorilor locali, intervenții calibrate la evenimente publice, fortificarea investigațiilor în spațiul online, ș.a.

Alte subiecte de discuții au inclus contextul regional și național în condițiile generate de diferite tipuri de crize, activitatea curentă a subdiviziunilor MAI, strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 și prioritățile MAI în contextul obținerii statutului de candidat la aderare la UE.