A A A

Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova pentru anii 2014-2016

Publicat: Joi, 04/01/2018 - 08:53 | | Vizualizări: 3977

Întru realizarea HG nr.634 din 24 august 2012 Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova pentru anii 2014-2016. Compendiul dat este o continuare a Raportului analitic al PME al RM și prezintă o analiză succintă a informației despre mișcarea migratorie internațională a populației și impactul acestui fenomen, reflectând situația în perioada anilor 2014 – 2016 în 38 de tabele statistice.

Acest Compendiu Statistic al PME cuprinde trei părți: Partea I, Tendințe migraționiste, care oferă date despre Emigrare și Imigrare a populației. Partea a II, Impactul migrației, conține date despre evoluția principalilor indicatori demografici, economici și sociali. Partea a III–a,  Cadrul de gestionare a migrației, prezintă lista actelor legislative și normative din domeniul migraţiei, precum și cadrul instituțional, funcțional în anul de referință.

Datele statistice incluse în această lucrare pentru perioada 2014-2016, permit corelarea cu datele din PME pentru perioada 2005-2015 şi asigură posibilitatea unei analize în dinamică.

În același timp, Compendiul Statistic mai reprezintă și un rezultat al unui vast efort comun de colectare și analiză a datelor, la care au contribuit multe instituții. În acest context, sunt aduse cuvinte de mulțumire tuturor membrilor Grupului Tehnic de Lucru inter-instituțional (Agenția Servicii Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Biroului Relații cu Diaspora) și reprezentanților OIM, pentru participare activă și contribuții importante.

Compendiul Statistic este elaborat în baza datelor oficiale din sursele administrative obţinute de la ministerele şi autoritățile publice centrale responsabile de evidența și colectarea datelor ce țin de migrația internațională a populației.