A A A

Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova pentru anii 2017-2019

Publicat: Lun, 28/12/2020 - 15:35 | | Vizualizări:

Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova pentru anii 2017-2019. Acest Compendiu este o continuare a Raportului analitic al PME al RM, 2014-2018 și prezintă o analiză succintă a informației despre migrația internațională a populație și impactul acestui fenomen, reflectând situația în 39 tabele statistice.  

Compendiul Statistic este elaborat în baza datelor oficiale din sursele administrative obținute de la autoritățile publice centrale responsabile de evidența, colectarea și producerea datelor ce țin de migrația internațională a populației. 

La data de 16 decembrie curent, Compendiul Statistic al PME al RM pentru anii 2017- 2019 a fost validat de către membrii Grupului Tehnic de Lucru interinstituțional în cadrul ședinței de lucru. 

Compendiul Statistic al PME al RM pentru anii 2017-2019 cuprinde trei capitole:

Capitolul I, Tendințe migraționiste, care oferă date despre emigrarea și imigrarea populației.

Capitolul II, Impactul migrației, conține date despre evoluția principalilor indicatori demografici, economici și sociali.

Capitolul III, Cadrul de gestionare a migrației, prezintă lista actelor normative din domeniul migrației și azilului, precum și cadrul instituțional.

Datele statistice incluse în această lucrare denotă că:

În anul 2019, emigrarea autorizată peste hotare estimată în baza datelor Registrului de stat a populației a fost în creștere față de anii precedenți. Distribuția numărului persoanelor ce au emigrat autorizat pe grupe de vârstă relevă că, emigrează preponderent persoanele în vârstă de până la 40 ani constituind 60 procente din total.

La începutul anului 2020 în Republica Moldova locuiau 23.830 străini (inclusiv apatrizi), din care 54% - bărbați și 46% - femei, din peste 115 de state, reprezentând 0,7% din totalul populației țării. 

Distribuția numărului străinilor domiciliați în RM după sexe și grupe de vârsta denotă, că cei mai mulți bărbați au sosit în vârstă de 20-24 ani, iar cel mai mare număr de femei se atestă la grupa de vârstă 40-44 ani. Această discrepanță se datorează motivului pentru care străinii se află/locuiesc în țară și anume, mai mult bărbații sosesc la studii, iar femeile- pentru reîntregirea familiei.

În Sistemul de azil la începutul anului 2020 erau înregistrate 530 persoane, din care: 107 persoane - solicitanți de azil, 166 persoane - refugiați și 257 persoane - beneficiari de protecție umanitară.

mai multe detalii în Compendiul Statistic al PME anexat.

Etichete: 
Abonează-te la Agenda