A A A

Cooperarea BMA și IGPF MAI în domeniul azilului

Publicat: Mar, 26/03/2019 - 08:30 | | Vizualizări: 526

Cooperarea BMA și IGPF MAI în domeniul azilului

La 22 martie 2019 în incinta Biroului migrație și azil a avut loc întrevederea dnei Olga Poalelungi, director al Biroului migrație și azil cu dl Valentin Fiodorov, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, privind cooperarea interinstituțională în domeniul azilului.
Discuțiile au vizat interacțiunea interinstituțională în cazurile de solicitare a azilului la frontiera de stat a Republicii Moldova, asigurarea accesului în teritoriu a străinilor care solicită protecția Republicii Moldova, condițiile de recepție a solicitanților de azil în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat, precum și domeniile de conlucrare pe viitor.
S-a menționat, că legislația Republicii Moldova garantează accesul la procedura de azil a oricărui străin, aflat pe teritoriul Republicii Moldova sau la frontiera de stat, din momentul manifestării de voință din care să rezulte că acesta solicită protecția statutului Republica Moldova.
În scopul asigurării condițiilor de recepție a solicitanților de azil, la moment la frontiera de stat sunt amenajate 16 încăperi cu 33 locuri, dintre care 5 sunt nemijlocit în punctele de trecere a frontierei de stat (Aeroport Internațional Chișinău, Palanca, Leușeni), iar 11 în cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră (Criva, Sculeni, Giurgiulești, Ocnița, Săiți, Volentiri, Basarabeasca). Inspectoratul General al Poliției de Frontieră planifică în viitor amenajarea a noi încăperi pentru recepția solicitanților de azil.
Încăperile sunt destinate pentru recepția persoanelor care solicită azil la frontiera de stat pe durata de transmiterea a lor către Biroul migrație și azil. Termenul de aflare a persoanelor nu poate depăși 24 de ore.
Pe parcursul anului 2018 în Republica Moldova au solicitat azil 114 de străini, dintre care 11 au înaintat cerere la frontiera de stat. În toate cazurile solicitanților li s-a oferit acces în teritoriu și în procedura de azil.