A A A

Cooperarea interinstituțională în domeniul integrării străinilor

Publicat: Vin, 23/02/2018 - 11:20 | | Vizualizări: 940

La 22 februarie 2018 în incinta Biroului migrație și azil s-a desfășurat ședința trimestrială pentru punerea în aplicare a Mecanismului de includere a străinilor în activități de integrare, aprobat prin Ordin comun.

Grupul de lucru este constituit din persoane de contact desemnate din partea Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Casei Naționale de Asigurări Sociale. 

În cadrul ședinței a fost abordată situația migrațională din regiune și din țară la finele anului 2017, stabilirea priorităților de viitor care se vor axa pe asigurarea funcționalității centrelor  de integrare și implementarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2018, modificarea Legii nr. 274 privind integrarea străinilor în Republica Moldova  – domenii prioritare care urmează a fi acoperite,  abordarea cazurilor concrete.

Ședințele constituie o platformă de interacțiune dintre autorități, contribuind la facilitarea procesului de integrare a străinilor și implementarea eficientă a politicilor naționale.