A A A

Cooperarea moldo-română în domeniul migrației

Publicat: Joi, 20/12/2018 - 10:21 | | Vizualizări: 860

Cooperarea moldo-română în domeniul migrației

În perioada 10-14 decembrie la Biroul migrație și azil a avut loc vizita delegației Inspectoratului General pentru Imigrări din România în contextul instrumentului TAIEX. Scopul misiunii de experți a fost de a oferi perspective valoroase și îndrumări practice privind aspectele de management legate de protecția internațională și problemele legate de migrație pe baza noilor provocări operaționale și legislative. Următoarele obiective au fost accentuate:
- Crearea unui teren comun pentru managerii din domeniul protecției internaționale și al migrației în Europa;
- Informarea managerilor migrației cu privire la noile propuneri legislative de reformare a acquis-ului în materie de azil și a Agendei pentru migrație;
- Îmbunătățirea gradului de conștientizare a importanței autenticității în conducere, precum și a necesității de a utiliza abilitățile adecvate în diferitele situații care se găsesc în calitate de manager în domeniul protecției internaționale;
- aprofundarea înțelegerii cu privire la modul de a fi un manager eficient, echilibrarea responsabilităților personalului cu accent pe calitate și ritm.

Vizita a avut un beneficiu suplimentar pentru Birou, la etapa elaborării standardelor operaționale și identificarea domeniilor prioritare.

Direcția azil și integrare din cadrul IGI rămâne un partener de încredere pentru Biroul migrație și azil în formularea și consultarea activităților care urmează a fi desfășurate în contextul promovării vectorului european.