Dreptul de şedere provizorie asociatului/acţionarului persoanei juridice cu investiţii străine

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere asociatului/acţionarului persoanei juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia de pe extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, de pe extrasul din Registrul acţionarilor;
 4. Copiile de pe formularele statistice „Cu privire la investiţii” (Nr.1- invest) şi „Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau deschiderea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial , copia actului de proprietate);
 7. Copia asigurării medicale internaționale care va acoperi Republica Moldova  sau asigurării medicale locale;
 8. Copia grupei sanguine;
 9. 1 foto color 3x4;

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere asociatului/acţionarului persoanei juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de ședere eliberat anterior;
 4. Copia de pe extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, de pe extrasul din Registrul acţionarilor;
 5. Copiile de pe formularele statistice „Cu privire la investiţii” (Nr.1- invest) şi „Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau deschiderea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial , copia actului de proprietate);
 7. Copia asigurării medicale internaționale care va acoperi Republica Moldova  sau asigurării medicale locale;
 8. 1 foto color 3x4;