Dreptul de şedere provizorie pentru străinii angajați în proiecte

Străini angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere străinilor angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si Cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Actele ce confirmă participarea beneficiarului solicitant în proiectele investiţionale de importanţă naţională.
 4. Originalul și copia proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 5. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului (tradus în limba de stat);
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 7. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 8. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurării medicale locale;
 9. Copia grupei sanguine;
 10. 1 foto color 3x4.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere străinilor angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si Cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4. Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurării medicale locale;
 7. 1 foto color 3x4;

 

Străini angajaţi în Proiecte de asistență externă

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere străinilor angajaţi în Proiecte de asistență externă (în original și copie):

 1. Demersul persoanei juridice beneficiar sau implementator de proiect (de modelul stabilit) şi Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional;
 3. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurării medicale locale;
 4. Copia grupei sanguine;
 5. 1 foto color 3x4.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere străinilor angajaţi în Proiecte de asistență externă (în original și copie):

 1. Demersul persoanei juridice beneficiar sau implementator de proiect (de modelul stabilit) şi Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional;
 3. Copia permisului de şedere;
 4. 1 foto color 3x4.