Schimbarea limbii
A A A

Dreptul de ședere permanentă

Cine poate solicita: străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii), excepție făcând străinii înmatriculaţi la studii şi lucrătorii imigranţi.

Care sunt condițiile pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:

 • deţinerea permisului de şedere provizorie fie beneficiază de dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere ;
 • dispunerea de spaţiu de locuit;
 • vorbirea limbii de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaştere a limbii de stat eliberat de Ministerul Educației);
 • în ultimii 3 ani nu a avut antecedente penale.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie):

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere permanentă completată și semnată;
 2. paşaportul naţional, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat;
 3. permisul de şedere şi decizia de acordare a dreptului de şedere;
 4. certificatul de căsătorie;
 5. buletinul de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 6. certificatul de naştere al copilului;
 7. dovada justificării şederii permanente pe teritoriul Republicii Moldova;
 8. dovada dreptului la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere (după caz);
 9. certificat ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei;
 10. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 11. cazierul judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 12. certificatul ce confirmă grupa sangvină;
 13. asigurarea medicală  (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova);
 14. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat, cu excepţia străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
 15. o fotografie color, 3x4.

Unde puteți depune actele: 

or. Chișinău
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, et. 2
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel: 022-265-622; 022-265-615; fax: 022-272-03

or. Bălţi
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Dostoevskii, 12, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel. 078747797

or. Comrat
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Comsomolului, 22,  
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel:  078747796, 0-298-278-84, 0-298-283-38

or. Cahul
Ghişeul unic de documentare a străinilor
str. Ioan Vodă cel Cumplit 79, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00

Costul serviciului: vezi aici