Dreptul de ședere provizorie cu scop de muncă

Persoane cu funcții de conducere în domeniul tehnologiei informației

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere provizorie  persoanelor cu funcţii de conducere în domeniul tehnologiei informaţiei (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului solicitant şi cererea de formă stabilită;
 2. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 3. Originalul şi copia  paşaportului naţional al străinului;
 4. Copia contractului de prestări servicii;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Dovada asigurării de sănătate;
 8. Originalul și copia grupei sanguine;
 9. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie  persoanelor cu funcţii de conducere în domeniul tehnologiei informaţiei (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului solicitant şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat;
 3. Originalul și copia  permisului de şedere;
 4. Copia contractului de prestări servicii;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 6. Dovada asigurării de sănătate;
 7. 1 foto color 3x4;
Specialiști în domeniul tehnologiei informației

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere provizorie pentru specialişti în domeniul tehnologiei informaţiei (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului solicitant şi cererea de formă stabilită;
 2. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 3. Originalul şi copia  paşaportului naţional al străinului;
 4. Copia contractului de prestări servicii;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Dovada asigurării de sănătate;
 8. Originalul și copia grupei sanguine;
 9. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru specialişti în domeniul tehnologiei informaţiei (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului solicitant şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat;
 3. Originalul și copia  permisului de şedere;
 4. Copia contractului de prestări servicii;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 6. Dovada asigurării de sănătate;
 7. 1 foto color 3x4;
Lucrător imigrant

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere lucrătorului imigrant (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia de pe anunţul publicitar de angajare, publicat în presă, şi oferta locurilor de muncă vacante;
 4. Copia proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă (tradus în limba de stat), iar în cazul în care străinii se angajează în domeniul educaţiei sau sănătăţii – şi avizul autorităţilor competente ale Republicii Moldova;
 6. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 8. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurării medicale locale; 
 9. Originalul și copia grupei sanguine;
 10. 2 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere lucrătorului imigrant (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3.  Copia  permisului de sedere eliberat anterior;
 4. Copia contractului individual de muncă;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 6. Copia de pe dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova;
 7. 2 foto color 3x4;
Lucrător detașat

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere lucrătorului  detaşat (original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detaşează străinul (tradus în limba de stat);
 4. Copia de pe contractual de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor;
 5. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului (tradus în limba de stat);
 6. Copia de pe raportul financiar al beneficiarului solicitant pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni;
 7. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 8. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 9. Dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova
 10. Originalul și copia grupei sanguine;
 11. 2 foto color 3x4.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere lucrătorului detaşat (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia  permisului de sedere eliberat anterior;
 4. Copia de pe actul de detaşare emis de către intreprinderea care detaşează străinul(tradus în limba de stat) ;
 5. Copia de pe contractual de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova
 8. 2 foto color 3x4.
Lucrător frontalier

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere lucrătorului  frontalier (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 4. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului (tradus în limba de stat);
 5. Originalul cazierui judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova  sau asigurarii medicale locale;
 8. Originalul și copia grupei sanguine;
 9. 2 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere lucrătorului frontalier (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4. Copia contractului individual de muncă;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 6. Dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova
 7. 2 foto color 3x4;
Străini cu calificare inclusă în lista ocupațiilor prioritare

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere străinilor a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de ședere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul și copia proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 4. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului (tradusă în limba de stat);
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 8. Originalul și copia grupei sanguine;
 9. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere străinilor a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de ședere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4.  Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 5. Copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 7. 1 foto color 3x4;
Străini invitaţi la muncă de către Guvern sau organele centrale de specialitate 

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere străinilor invitaţi la muncă de către Guvern sau organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 4. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului (tradusă în limba de stat);
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 7. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 8. Originalul și copia grupei sanguine;
 9. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere străinilor invitaţi la muncă de către Guvern sau organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4.  Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 7. 1 foto color 3x4.
Străini sosiţi în baza tratatelor internaţionale

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere străinilor sosiţi în baza tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 4. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului (tradusă în limba de stat);
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 7. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 8. Copia tratatului internaţional.
 9. Originalul și copia grupei sanguine;
 10. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere străinilor sosiţi în baza tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4.  Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 7. 1 foto color 3x4.
Lucrători imigranți din domeniul sportului

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere lucrătorului imigrant din domeniul sportului (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 4. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă (tradusă în limba de stat);
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 7. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 8. Originalul și copia grupei sanguine;
 9. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere lucrătorului imigrant din domeniul sportului (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4. Copia contractului individual de muncă;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 7. 1 foto color 3x4.
Lucrător înalt calificat

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere lucrătorului înalt calificat (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind acordarea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului  lunar, care nu poate fi mai mic decît 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
 4. Curriculum vitae al străinului;
 5. Recomandările şi alte documente ce atestă obţinerea unei experienţe cu un nivel superior sau a unei calificări superioare necesare pentru ocuparea locului de muncă.
 6. Copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă;
 7. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 8. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 9. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 10. Originalul și copia grupei sanguine;
 11. 1 foto color 3x4;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere lucrătorului înalt calificat (în original și copie):

 1. Demersul beneficiarului si cererea de formă stabilită privind prelungirea dreptului de sedere;
 2. Copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Copia permisului de sedere eliberat anterior;
 4. Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului  lunar, care nu poate fi mai mic decît 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
 5. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial al proprietarului; copia actului de proprietate);
 6. Copia asigurării medicale internationale care va acoperi Republica Moldova sau asigurarii medicale locale;
 7. 1 foto color 3x4.

 

 

Notă!

 • Actele se depun cu 25 de zile înainte de expirarea termenului de şedere.
 • Actele se depun în două exemplare identice;
 • Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.