A A A

Eveniment de închidere al Proiectului ODA

Publicat: Mar, 14/02/2017 - 15:30 | | Vizualizări: 2901

În perioada 28-29 noiembrie 2016 în Republica Moldova s-a aflat o delegație a Inspectoratului General pentru Imigrări al Ministerului Afacerilor Interne din România. În cadrul vizitei a avut loc evenimentul de închidere al Proiectului „Consolidarea capacității de coordonare instituțională a Biroului migrație și azil în domeniul recepției, admisiei, reglementării șederii și integrării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”, finanţat de Guvernul României și implementat de către Biroul Organizației Internaționale pentru Migrație din România, cu o perioadă de implementare de un an. Bugetul total al Proiectului s-a ridicat la 80 000 Euro.

La data de 29 noiembrie 2015 a avut loc închiderea oficială a Proiectului cu participarea E.S. Daniel Ioniță, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova, a reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări al MAI din România, însoțiți de chestorul dl Viorel Vasile, a dlui Antonio Polosa, șef al Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație din Republica Moldova, a funcționarilor din cadrul subdiviziunilor MAI și autorităților publice centrale și locale din Republicii Moldova, precum și ONG-urilor din domeniu.

În cadrul evenimentului domnul Ambasador a subliniat importanța și continuitatea cooperării dintre ministerele afacerilor interne ale ambelor state, precum și proiectele implementate întru asigurarea standardelor corespunzătoare de protecție și consolidarea capacităților instituționale ale organelor de drept. Dl chestor a apreciat colaborarea continuă de peste 16 ani cu Inspectoratul General pentru Imigrări pe domeniul migrației și azilului, a reamintit domeniile de asistență, punctând de asemenea posibile obiective comune în vederea implementării unor proiecte comune viitoare. Dl Polosa a reiterat importanța Proiectului, în special în contextul crizei migraționale, prezența elementului național și internațional în transferul cunoștințelor, precum și impactul asupra tuturor participanților la activități, inclusiv asupra străinilor ca beneficiari finali. Dna Olga Poalelungi, directorul Biroului migrație și azil, a mulțumit pentru colaborarea moldo-română întru gestionarea eficientă a proceselor migraționale fiind oferit suportul necesar întru realizarea obiectivelor trasate pe Agenda și Acordul de Asociere.

În cadrul festivității au fost prezentate rezultatele proiectului cu impact asupra tuturor participanților, beneficiile și rezultatele obținute. De asemenea au fost înaintate propuneri de colaborare de viitor și înaintate solicitări de menținere și promovare a activităților realizate.

Proiectul a contribuit la consolidarea capacității de coordonare inter-instituțională și consolidarea capacității Biroului migrație și azil, prin implementarea a trei componente principale:

  • Dezvoltarea procesului de integrare al străinilor pe teritoriul Republicii Moldova prin consolidarea infrastructurii centrelor de integrare pentru străini, schimb de bune practici de cooperare interinstituțională și stimularea implicării actorilor relevanți în procesul de integrare;
  • Crearea unui mecanism național de gestionare unitară și coerentă a situațiilor de risc în cazul unui aflux masiv de migranți;
  • Asistență pentru dezvoltarea cadrului instituțional/procedural/legislativ în domeniul admisiei și reglementării șederii străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

În perioada vizată delegația din Romania a fost familiarizată cu ultimele modificări din legislația națională, care vizează regimul străinilor, precum și sistemul național de azil, fiind totodată vizitate Centrul de cazare și Centrul de Plasament Temporar al Străinilor, aflate în gestiunea BMA.