A A A

A fost elaborat Raportul analitic ”Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova (anii 2010-2015)”

Publicat: Lun, 20/02/2017 - 15:14 | | Vizualizări:

Întru realizarea HG nr.634 din 24 august 2012 Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Raportul analitic Profilul Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova.

Acest Raport analitic cuprinde o analiză detaliată a datelor privind procesele de imigrare a cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova și de emigrare a cetățenilor moldoveni în diverse state ale lumii în perioada 2010-2015. Acesta este al patrulea raport de asemenea gen elaborat de către BMA.

Raportul analitic PME al RM 2010-2015 cuprinde patru blocuri de bază de informație și analiză,: Tendințele migraţionale (Partea A); Impactul migraţiei (Partea B); Cadrul de gestionare a migraţiei (Partea C); Principalele constatări, implicaţii asupra politicilor și recomandări (Partea D) și trei anexe: Glosar de termini; Tabele statistice (52); Cadrul instituțional pentru politici vizînd migrația și azilul.

Elaborarea Raportului analitic a fost posibilă datorită efortului comun de colectare şi analiză a datelor, la care au contribuit multe instituții şi persoane prin diferite căi. În contextul celor menționate, Biroul Migrației și Azil aduce sincere mulţumiri tuturor membrilor Grupului Tehnic de Lucru interinstituțional (Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației) şi observatorilor, pentru participarea activă şi contribuții importante.

Analiza datelor privind migrația populației relevă, că principalul factor de impulsionare pentru migranţii moldoveni rămâne a fi în continuare migraţia pentru scopuri economice, în special datorită lipsei oportunităților de angajare în muncă şi a salariilor mici oferite pe piața muncii din țară. Fenomenul migraţiei în republică continuă să fie caracterizat prin emigrarea internaţională a populaţiei RM și mai puţin prin imigrarea persoanelor din afara țării.

Abonează-te la Agenda