IGM și-a consolidat capacitățile în domeniul operațiunilor colective de returnare

Publicat: Mie, 15/11/2023 - 10:16 | | Vizualizări:

În perioada 06 – 10 noiembrie 2023, angajații Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) au fost beneficiarii unei sesiuni de formare  organizată cu suportul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).

Sesiunea ,,Curs de colectare a operațiunilor de returnare 1/2023 – Moldova” a avut ca scop consolidarea capacităților, angajaților structurilor de forță, în domeniul operațiunilor colective de returnare, și anume,  aspecte legate de returnarea și îndepărtarea sub escortă a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

Instruirea a fost desfășurată cu implicarea instructorilor Frontex din România, Polonia, Italia, Portugalia, Grecia, Țările de Jos, Franța, fiind instruiți 38 participanți, cu combinarea aspectelor teoretice și practice, desfășurarea simulărilor și examinarea practicilor existente în Statele Membre și respectiv Republica Moldova. La finalul sesiunii participanții au participat la un exercițiu care a permis evaluarea cunoștințelor obținute pe parcursul instruirii, inclusiv cu oferirea recomandărilor.

Datorită suportului Oficiului Avocatului Poporului a fost asigurată instruirea participanților pe aspecte ce vizează protecția drepturilor omului în cadrul operațiunilor colective de returnare, un aspect important și obligatoriu pentru fiecare stat participant și care se asigură prin proceduri de monitorizare aprobate la nivel de Frontex, inclusiv cu participarea monitorilor în operațiuni.

Reprezentanții din partea Frontex au apreciat implicarea autorităților din Republica Moldova pentru realizarea cu succes a instruirii, care facilitează organizarea în viitor a unor operațiuni comune similare.

Șeful IGM Mihail  Vodă a mulțumit Frontex pentru oportunitatea oferită Republicii Moldova, menționând că s-a realizat o acțiune în scopul realizării Foii de parcurs și asigurarea implementării eficiente a Acordului de readmisie cu UE. IGM și-a manifestat angajamentul de deschidere și cooperare pe domeniul readmisiei cu Frontex de viitor și posibilitatea desfășurării unor noi activități comune.   

Astfel de exerciții contribuie semnificativ la consolidarea capacității autorității pentru străini în gestionara activităților și operațiunilor legate de migrație în conformitate cu standardele europene și naționale. Totodată evenimentul reflectă interesul major al Republicii Moldova pentru aderare la UE și este o continuitate a Planului destinat Republicii Moldova pe domeniul returnării aprobat în 2019.