Informație generală

Legislatia RM ofera străinilor aceleaşi drepturi si libertăţi ca şi cetăţenilor RM, cu anumite excepţii, fără a fi lezate interesele statului, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor RM şi ale altor persoane.

Străinii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosibire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, aparteneţă politică, avere sau de origine socială si au dreptul:

 • la muncă şi protecţia ei în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu permisiunea organelor abilitate în domeniul ocupării forţei de muncă;
 • la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii;
 • la asigurări sociale avind dreptul sa primeasca indemnizatii, pensiisi alte tipuri de prestatii de asigurari sociale;
 • la domiciliu;
 • la proprietate şi dreptul de proprietate intelectuală;
 • la educatie;
 • la asociere avind dreptul a fi membri în diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive;
 • la libertatea constiintei si a opiniei;
 • la familie;
 • la libera circulatie pe intreg teritoriul Republicii Moldova;
 • la inviobilitatea persoanei si a locuintei;
 • aceleaşi drepturi procedurale ca şi cetăţenii RM în procesele de judecată;
 • la asistenţă juridică garantată de stat;
 • de a cere protecţie misiunii diplomatice a statului lor;
 • de a fi supuşi la impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii RM, dacă acordurile internaţionale la care RM este parte nu stabilesc altfel;

Străinii sunt obligaţi:

 • să respecte legislaţia RM şi să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate;
 • să desfăşoare activitate de muncă pe teritoriul RM doar cu permisiunea organelor abilitate si în baza unui drept/permis de sedere eliberat în acest scop;
 • să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării;
 • să părăsească teritoriul RM la expirarea termenului de şedere acordat;
 • să achite impozitele, taxele şi alte plăţi conform legislaţiei;
 • să-şi legalizeze şederea în teritoriul RM în modul stabilit de legislaţie;
 • să declare Biroului migratie si azil al MAI, în termen de 15 zile calendaristice, schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat;
 • în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să informeze Biroului migratie si azil al MAI, pentru luarea în evidentă;
 • să informeze Biroul migratie si azil al MAI, în termen de 15 zile, despre schimbarea cetăteniei, desfacerea sau anularea căsătoriei.