A A A

Informație despre numărul străinilor documentați cu permise de ședere în Republica Moldova la data de 31.12.2019

Conținut: 

Numărul străinilor documentați în RM cu permise de ședere valabile la data de 31.12.2019 a constituit cca 20,0 mii persoane, din care: 7,6 mii străini dețineau permise de ședere permanentă și cca 12,4 mii – permise de ședere provizorie, din cca 114 state.