A A A

Instruirea autorităților de stat din nordul țării despre drepturile migranților

Publicat: Mar, 13/11/2018 - 10:02 | | Vizualizări: 970

În perioada 8-9 noiembrie 2018 în incinta Serviciului regional Nord al Biroului migrație și azil din municipiul Bălți s-a desfășurat Atelierul de lucru „Drepturile migranților”. Atelierul a fost organizat de Biroul migrație și azil în parteneriat cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), cu sediul în Varşovia, Polonia, având drept scop consolidarea capacităților funcționale ale autorităților în domeniul migrației, cu accent deosebit pe asigurarea respectării drepturilor migranților.

La eveniment au participat reprezentanții Biroului migraţie şi azil, Inspectoratelor de poliție din Șoldănești, Rîșcani, Sîngerei, Rezina, Bălți, Glodeni, Fălești, Florești, Drochia, Inspectoratului General al poliției de Frontieră (Direcția regională Nord, Direcția regională Vest), agenției teritoriale Bălți a Companiei Naţionale de Asigurării în Medicină, agenției teritoriale Bălți a Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenției teritoriale Bălți a Casei Naționale de Asigurări Sociale, Direcției asistență socială și protecție a familiei a mun. Bălți, Centrului de găzduire Reîntoarcerea, Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a municipiului Bălți, Biroului ICNUR Moldova.

Atelierul a fost moderat de către reprezentantul Biroului și dl Pablo Rojas-Coppari, consultant în migraţie şi libertatea circulaţiei, ODIHR, fiind structurat pe cîteva module de bază:

  • Protecția drepturilor imigranților: angajamentele relevante ale OSCE și standardele juridice internaționale
  • Drepturile fundamentale ale imigranților – Principii juridice
  • Accesul la angajarea în câmpul muncii și drepturile sociale și economice relevante ale imigranților
  • Protecția drepturilor refugiaților și a solicitanților de azil
  • Accesul imigranților la spațiu locativ și la serviciile sociale
  • Accesul imigranților la educație în țara gazdă
  • Dreptul imigranților la viața de familie. Reântregirea familiei
  • Accesul la cetățenie și la reședință pe termen lung

Fiecare modul a fost discutat detaliat cu implicarea participanților, utilizarea studiului de caz în examinarea accesului migranţilor la realizarea drepturilor în Republica Moldova, prezentarea experienţei statelor membre ale OSCE, abordarea legislației și practicii Republicii Moldova, prezentarea cazurilor şi practicilor de succes, dar şi a deficienţelor existente, analizarea jurisprudenţei.