A A A

Instruirea autorităților din nordul țării

Publicat: Mie, 28/11/2018 - 08:56 | | Vizualizări: 1152

Instruirea autorităților din nordul țării

La 23 noiembrie în incinta Serviciului Regional Nord al Biroului migrație și azil din mun. Bălți, s-a desfășurat Masa rotundă “Aspecte privind regimul străinilor, azilul și integrarea străinilor în Republica Moldova”, organizată de către Biroul migrație și azil în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul de Drept al Avocaților. Scopul evenimentului a fost consolidarea capacităților autorităților naționale din teritoriu și asigurarea cooperării inter-instituționale.

La eveniment au participat reprezentanții structurilor teritoriale din nord, și anume a Biroului migrație și azil, Inspectoratului General al Poliției (IP Șoldănești, IP Rezina, IP Briceni, IP Glodeni, IP Edineț, IP Rîșcani, IP Sîngerei, IP Soroca, IP Florești, IP Fălești, IP Bălți, IP Ocnița, IP Dondușeni, IP Telenești, Aparatul central), Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Departamentului Trupelor de Carabinieri, AT NORD a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Bălți, Agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă mun. Bălți, Direcției asistență socială și protecția familiei mun. Bălți (29 participanți).

Participanții au fost instruiți pe aspecte ce vizează:

- legislația privind azilul și apatridia, inclusiv actele de identitate valabile eliberate străinilor

- asigurarea managementului imigrației în nordul țării inclusiv prin cooperare

- mecanismului naţional de gestionare unitară şi coerentă a situaţiei în eventualitatea unui aflux sporit de străini

- integrarea străinilor în Republica Moldova

- beneficiile instrumentelor de finanțare ale UE: Parteneriatul de Mobilitate și Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020

- asistența juridică acordată în domeniul apatridiei și azilului.

Biroul migrație și azil va continua să promoveze parteneriatul cu societatea civilă, inclusiv întru consolidarea capacităților autorităților.