A A A

Munca legală în Republica Moldova - Prevederi pentru cetățenii străini

Publicat: Lun, 13/06/2022 - 22:41 | | Vizualizări:

Republica Moldova oferă dreptul și posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii cetățenilor străini, inclusiv, au dreptul să se angajeze cetățenii ucraineni, ce au intrat în Republica Moldova în perioada stării de urgență, după declanșarea războiului în Ucraina.

Străinii refugiați din Ucraina în perioada de după 24 februarie 2022, beneficiază de o procedură facilitară pentru angajarea în câmpul muncii. Pe perioada stării de urgență aceștia se pot adresa la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care oferă gratuit servicii de susținere la angajarea în câmpul muncii, cursuri de formare profesională, antrenarea la lucrări publice, informare și consiliere profesională și alte servicii specializate, întru identificarea angajatorului care poate oferi persoanei refugiate un loc de muncă.

Drept condiții minime pentru angajarea în câmpul muncii este identificarea locului vacant de muncă și semnarea contractului individual de muncă cu angajatorul în condițiile legislației muncii.

În plus, printre facilități de angajare legală a fost prevăzută încadrarea în câmpul muncii a cetățenilor ucraineni, fără a obliga angajatorul să includă în contractul individual de muncă, drept salariu minim admisibil, suma salariului mediu pe economie, care pentru anul 2022 constituie 9900 lei.

O altă facilitare pentru cetățenii ucraineni care doresc să obțină permisul de ședere în scop de muncă, constituie anularea taxei de stat în valoare de 1440 lei.

Străinii încadrați în câmpul muncii în Republica Moldova, în baza unui contract individual de muncă, precum și cetățenii străini și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova, au aceleași drepturi și obligații privind accesul la serviciile medicale ca și cetățenii Republicii Moldova, în condițiile prevăzute de lege.

Angajarea oficială în câmpul muncii sporește siguranța cetățenilor străini aflați în Republica Moldova și le oferă posibilitatea de a-și întreține familia. În lipsa unui contract individual de muncă, străinul riscă să-i fie îngrădite drepturile salariatului - lucrător imigrant, neavând posibilitatea de ași apăra drepturile în raport cu angajatorul. Totodată, există riscul de nerespectare a dreptului fiecărui salariat la condiții echitabile de muncă, inclusiv la condiții de muncă care corespund cerințelor securității și sănătății în muncă, și a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului anual de odihnă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare.

Fiind autoritate competentă pentru străini, BMA are atribuții privind verificarea legalității șederii şi plasării în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini și apatrizilor, precum și aplicarea, în caz de necesitate, a sancțiunilor contravenționale în privința angajatorilor de rea-credință, în conformitate cu legislația în vigoare.
În prezent, au fost deja stabilite cazuri de angajare ilegală în câmpul muncii. Ultimul caz fiind angajarea a 13 cetățeni ucraineni în lipsa permiselor de ședere sau a contractelor individuale de muncă, înregistrate conform condițiilor de angajare în câmpul muncii în procedură facilitară la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Abonează-te la Agenda