A A A

Organizarea atelierului de lucru privind „Clauze de includere”

Publicat: Joi, 21/11/2019 - 15:51 | | Vizualizări: 481

Organizarea atelierului de lucru privind „Clauze de includere”

În perioada 14-15 noiembrie 2019 Biroul migrație și azil în comun cu Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” a organizat atelierul de lucru privind „Clauze de includere”. Atelierul reprezintă o acțiune finală a studierii modulului „Includere” al programei de formare la distanță a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO).
Clauzele de includere reprezintă conceptul central al legislației privind refugiații. Criteriile acestor clauze se folosesc pentru a identifica sau a determina dacă un solicitant are nevoie de protecție internațională.
Clauzele de includere reprezintă răspunsul pozitiv la o cerere de azil și au drept rezultat acordarea de protecție internațională. Solicitanții a căror cereri nu îndeplinesc criteriile clauzelor de includere nu au nevoie de protecție internațională și, prin urmare, aceasta le este refuzată.
Modulul „Includere” al platformei de instruire la distanță a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) este destinat specialiștilor în domeniul azilului și specialiștilor a căror atribuții au conexiune cu domeniul azilului.
La acest curs au participat angajații Direcției azil și integrare a BMA, polițiștii de frontieră, avocații Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, Oficiului Avocatului Poporului și reprezentanții societății civile.
Accesul la programul de formare al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) a fost asigurat prin intermediul Reprezentanței Regionale al UNCHR pentru Europa Centrală.