A A A

Precizări cu privire la situația lui George Simion

Publicat: Lun, 15/07/2019 - 13:53 | | Vizualizări: 919

Precizări cu privire la situația lui George Simion

În legătură cu informația apărută în presă cu referire la organizarea măsurilor de susținere a cetățeanului român Simion George-Nicolae, Biroul migrație și azil al MAI s-a autosesizat și comunică următoarele:
Domnul Simion George-Nicolae, prin Decizia BMA al MAI, la 01.10.2018 a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 5 ani, în baza demersului structurii responsabile de securitatea statului.
Menționăm că în corespundere cu lit. h) alin. (1) art. 10 din Legea 753/1999, demersurile structurii responsabile de securitatea statului sunt executorii pentru autoritățile publice, inclusiv pentru MAI.
Decizia privind declararea cetățeanului străin drept persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova în speță poate fi anulată doar de către instanța de judecată.
Decizia și căile de atac ale acesteia au fost aduse la cunoștință dlui Simion George-Nicolae, care, la 19.10.2018, și-a realizat dreptul de sesizare a instanței prin intermediul avocatului său.
În prezent cererea de chemare în judecată cu privire la anularea deciziei în privința dlui Simion George-Nicolae, declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, se află pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Biroul migrație și azil
15.07.2019