Prelungirea vizelor

Informație generală:

 • viza care s-a acordat pe un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încât durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile calendaristice în decusrul oricărei perioade de 180 zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de ședere; 
 • prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat, indiferent de modul de depunere a cererii de viză pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova; 
 • solicitarea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit de viză;
 • străinii care intră în Republica Moldova prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainean sunt obligați, în termen de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat, să se înregistreze la punctele de trecere a hotarului a subdiviziunilor Biroului migrație și azil, inclusiv și la Ghișeele de documentare a străinilor.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea vizei pentru PERSOANĂ JURIDICĂ:

 1. demersul tip privind prelungirea vizei se completează cu caractere latine la calculator, semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede;
 2. demersul de solicitare/motivare scris în formă liberă – privind scopul prelungirii vizei pentru Republica Moldova, cu număr de înregistrare, datat şi semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede;
 3. documentul de trecere a frontierei de stat a străinului în original și copie;
 4. copie după viza de intrare – ieşire, cu menţiunile ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat;
 5. dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pentru întoarcerea în ţara de domiciliul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate;
 6. asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere, în original şi copie;
 7. procura – în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează buletinul de identitate/permisul de şedere valabil al acestuia, în original şi copie;
 8. achitarea taxei de stat şi a taxei pentru servicii.

Adițional actelor menționate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind prelungirii vizei:

 1. copia avizului favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind invitarea străinilor în scop de angajare în muncă;
 2. copia confirmării dreptului de admitere la studii eliberată de Ministerul Educaţiei; 
 3. copia ordinului de înmatriculare la studii a străinului;
 4. confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri (contracte, comenzi), în original şi copii;
 5. biletul de călătorie/rezervare valabil de întoarcere în ţară, în original şi copie;
 6. invitaţia de participare la conferinţă, seminar, cursuri, competiţii sportive, evenimente culturale care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului în original şi copie, în cazul modificării perioadei de desfăşurare a activităţilor;
 7. confirmare din partea hotelului despre achitarea completă, această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact. Daca persoana a apelat la o agenţie de turism se prezintă de asemenea voucher – ul în original şi copie şi contractul cu agenţia de turism. Descrierea pe o foaie separată a programului turistic: traseu, scop, date şi localităţi. În cazul modificării perioadei de vacanţă.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea vizei pentru PERSOANĂ FIZICĂ:

 1. cererea tip privind prelungirea vizei se completează lizibil şi integral cu caractere latine, semnată de solicitant; 
 2. declaraţie scrisă în formă liberă – privind scopul prelungirii vizei pentru Republica Moldova, semnată de solicitant; 
 3. documentul de trecere a frontierei de stat a străinului în originalul şi copie; 
 4. copie după viza de intrare – ieşire, cu menţiunile ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat; 
 5. dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pentru întoarcere în ţara de domiciliul, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate, în original; 
 6. asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere, în original şi copie; 
 7. achitarea taxei de stat şi a taxei pentru servicii; 
 8. dovada spaţiului de locuit (rezervare hotel, acordul proprietarului locuinţei întocmit la notar, copia contractului de închiriere a spaţiului de locuit), în original şi copie; 

Adițional actelor menționate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind prelungirea vizei:

 1. certificatul de căsătorie, în original şi copie;
 2. certificatul de naştere a copilului, în original şi copie;
 3. certificatul medical care confirmă starea sănătăţii unei rude apropiate, în original şi copie;
 4. certificatul ce ar confirma înregistrarea căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, în original şi copie;
 5. bilet de călătorie/rezervare valabil de întoarcere în ţară, în original şi copie.