Prezentare BMA

Informaţii generale. Biroul migrație și azil este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă de promovarea și realizarea politicilor statului ce ţin de imigrarea străinilor în Republica Moldova, acordarea străinilor unei forme de protecţie în ţara noastră, asigurarea și coordonarea măsurilor de integrare socială şi culturală a străinilor.

În același timp, biroul migraţie şi azil este responsabil de combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, ce presupune depistarea și îndepărtarea benevolă sau forţată a străinilor de pe teritoriul ţării, fie aplicarea măsurilor restrictive (ex. aplicarea interdicţiilor de intrare în ţară pentru o anumită perioadă de timp).

Biroul, de asemenea, monitorizează fluxul migraţional şi asigură evidenţa străinilor care intră în Republica Moldova prin regiunea transnistreană.

Organizațional, biroul are oficii la nivel central și regional (Bălţi, Comrat, Cahul), inclusiv șase oficii teritoriale de evidență a străinilor ce intră în Republica Moldova prin regiunea transnistreană.

Admisia legală reprezintă un set de măsuri destinate străinilor ce doresc să imigreze sau deja se află pe teritoriul Republicii Moldova, cum sunt: eliberarea invitaţiilor, prelungirea vizelor și acordarea dreptului de şedere în ţară în dependență de motivul imigrării ( studii, integrarea familiei, muncă, activităţi religioase, etc.). Azil şi integrare.

Azilul şi integrarea sunt cele mai sensibile domenii din activitatea biroului. În cazul unei decizii pozitive, străinii, veniți din diferite zone de conflict armat, primesc statut de refugiat sau de beneficiar de protecţie umanitară în Republica Moldova.

Ținând cont de vulnerabilitatea persoanelor respective, la propunerea biroului, Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar rambursabil în sumă de 675 lei lunar.

La fel, în scopul ajustării cadrului național la standardele comunitare internaționale în domeniu, au fost elaborate amendamente la Legea 270 din 2008 “cu privire la azil”, inclusiv mecanismele de interacţiune şi coordonare a activităţilor ce ţin de integrarea străinilor cu diferite structuri, cum ar fi: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Primăria mun. Chişinău ş.a.

Combaterea şederii ilegale a străinilor şi reducerea fluxului de migranţi ilegali, ce tranzitează Republica Moldova către alte state din Uniunea Europeană, este un angajament al Republicii Moldova luat în cadrul Acordului de Asociere și liberalizare a regimului de vize cu UE.

În 2013, în cadrul biroului au fost instituite secţiile regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor în Nord, Centru şi Sud. Instruirea personalului, aplicarea metodelor noi de lucru, folosirea bazelor de date din domeniu, acordarea suportului metodologic pentru identificarea străinilor în teritoriu şi coordonarea activității cu mai multe entităţi ale MAI, a sporit semnificativ randamentul și eficacitatea activității biroului.

În 2015, au fost inițiate pentru prima dată verificări a legalității documentării străinilor care lucrau la întreprinderile cu capital mixt (peste șase mii de întreprinderi), şederii străinilor care provin din statele cu risc migraţional sporit (verificate circa 8 000 persoane din 14 state) și a domicilierii a 500 persoane incluse în sistemul de azil al Republicii Moldova.

Elaborarea materialelor analitice în domeniul migraţiei şi azilului. Biroul asigură elaborarea și editarea anuală a Profilului Migraţional Extins, care conţine peste 160 de indicatori statistici în domeniu.

La fel, a fost elaborat primul Raport analitic „Analiza riscurilor în domeniul migrației și azilului”. Raportul include evaluarea datelor primare și a celor statistice produse de BMA, efectuarea analizei în mod adecvat a responsabilităților biroului, inclusiv a situației în teritoriu, descrierea evenimentelor, amenințărilor, riscurilor în domeniul migrației și azilului.

Abonează-te la Agenda