A A A

Prima reuniune a rețelei punctelor focale în domeniul migrației si azilului

Publicat: Vin, 29/11/2019 - 12:40 | | Vizualizări: 309

Prima reuniune a rețelei punctelor focale în domeniul migrației si azilului

În zilele de 28 si 29 noiembrie 2019 la Strasbourg (Franța) în incinta Consiliului Europei a avut loc prima reuniune a rețelei punctelor focale responsabile la nivel național de activitățile relevante în domeniul migrației și azilului, organizată de Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru migrație și azil (SRSG).
Reuniunea a avut drept scop inițierea activității unei platforme de cooperare, schimb de experiență și a bunelor practici în domeniul migrației și azilului între statele-membre ale Consiliului Europei. La reuniune au participat reprezentanții a 35 state, inclusiv a Republicii Moldova.
Printre obiectivele de bază a activității rețelei punctelor focale se află:
- deschiderea unui dialog pentru un schimb direct și eficient de informații de interes comun în ceea ce privește implementarea prevederilor legislației și a standardelor europene și naționale în domeniile vizate;
- informarea în timp scurt asupra evoluției standardelor Consiliului Europei, monitorizarea și cooperarea activităților specifice relevante domeniului migrației și azilului;
- stabilirea unor relații directe între responsabilii la nivel național de domeniul migrației și azilului pentru soluționarea unor situații curente sau urgente, dar și cu reprezentanții relevanți la nivelul Consiliului Europei.
Pe parcursul reuniunii au fost prezentate și discutate ultimele evoluții privind elaborarea și implementarea standardelor europene și practica, inclusiv a Curții Europene pentru Drepturile Omului, în materie de gestiune a chestiunilor ce țin de migrație și azil, în special, în ceea ce privește:
a) accesul străinilor la procedurile de azil (depunerea și examinarea cererilor, asigurarea drepturilor solicitanților de azil, etc.),
b) protecția persoanelor vulnerabile;
c) detenția administrativă a migranților și măsurile alternative acesteia;
d) procedurile de returnare;
e) integrarea străinilor, în special al refugiaților.
Reprezentanții statelor-membre ale Consiliului Europei, care au participat la reuniune, au detaliat aspectele prezentate, au expus un șir de opinii privind dezvoltarea ulterioara a domeniului migrației și azilului.