A A A

Promovarea experienței Republicii Moldova în domeniul integrării străinilor

Publicat: Joi, 16/05/2019 - 12:21 | | Vizualizări: 498

Promovarea experienței Republicii Moldova în domeniul integrării străinilor

În incinta Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație din Moldova s-a desfășurat Masa rotundă pe aspecte de integrare/reintegrare cu participarea cadrelor universitare ale universităților Orebro și Uppsala din Suedia, Murmansk din Federația Rusă și Kaunas din Lituania. Evenimentul face parte din cadrul Proiectului “Digital multiliteracies, integration, language and mutual cultural learning”, având menirea de-a asigura schimbul de experiență dintre țările participante. Din partea Republicii Moldova informația a fost prezentată de către Misiunea OIM în Moldova, inclusiv șeful Misiunii, Biroul migrație și azil, precum și reprezentanții societății civile: ANTEM – Asociația Națională a Trainerilor din Republica Moldova și Centrul de Caritate pentru Refugiați.
Scopul evenimentului a fost împărtășirea experienței Republicii Moldova în domeniul integrării străinilor, precum și politicile de reintegrare ale cetățenilor Republicii Moldova.
Reprezentantul BMA a făcut referire la cadrul legal în domeniul integrării străinilor, evoluția implementării acestuia, rolul centrelor de integrare pentru străini și a Biroului în procesul de integrare, fiind abordate inclusiv aspectele practice.

Promovarea experienței Republicii Moldova, precum și asigurarea parteneriatului în realizarea activităților cu societatea civilă constituie o activitate prioritară pentru Biroul migrație și azil.