A A A

Raport analitic al Profilului migrațional extins al Republicii Moldova

Publicat: Lun, 30/12/2019 - 09:24 | | Vizualizări: 1571

Raport analitic al Profilului migrațional extins al Republicii Moldova

Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Profilul Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova pentru anii 2014-2018, întru realizarea HG nr.634/2012 și a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019. Această lucrare prezintă o continuare a unui exercițiu complex, inițiat în anul 2010, elaborată în baza Listei indicatorilor și a Șablonului PME și conține o analiză detaliată a informației despre migrația internațională a populației și impactul acestui fenomen în anii 2014-2018.

PME al RM este elaborat în baza datelor statistice și administrative oficiale, obținute de la ministerele şi autoritățile publice centrale responsabile de evidența și colectarea datelor ce țin de migrația internațională a populației. PME al RM penru anii 2014-2018 cuprinde patru blocuri de bază de informaţie şi analiză: tendinţele migraţionale (Partea A); impactul migraţiei (Partea B); cadrul de gestionare a migraţiei (Partea C); principalele constatări, implicaţii asupra politicilor şi recomandări (Partea D) și 51 tabele statistice ce reflectă situația în dinamică.

Fenomenul migraţiei în RM continuă să fie caracterizat prin emigrarea internațională a cetățenilor moldoveni, mai puţin prin imigrarea străinilor. Studiile realizate în domeniul migraţiei denotă, că principalul factor de impulsionare pentru migranţii moldoveni rămâne a fi în continuare emigrarea pentru scopuri economice, în special din cauza salariilor mici oferite pe piaţa muncii din ţară. Totuși, în ultimii ani printre principalele cauze de migrație sunt evidențiate și cele academice (tendința de a obține studii recunoscute internaționale, care să le asigure un loc de muncă de succes) și de reîntregire a familiei.

Datele statistice incluse în PME al RM pentru anii 2014-2018, denotă că:

Numărul persoanelor plecate la muncă sau în căutarea unui loc de muncă peste hotare în anul 2018 a fost de 352,7 mii persoane, din care 238,2 mii bărbați și 114,5 mii femei. În topul țărilor recipiente ale migranților din Republica Moldova, la muncă au fost: Federația Rusă, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Franța, Israel și Turcia. Distribuția pe sexe denotă discrepanțe semnificative privind țările de destinație, bărbații preponderent pleacă în Federația Rusă (48%), Germania (11%), Italia (8%); femeile – în Italia (35%), Federația Rusă (29%), Israel (8%) etc.

La începutul anului 2019 în Republica Moldova locuiau 22.764 străini (inclusiv apatrizi), din care 53% bărbați și 47% femei, din peste 112 de state, reprezentând 0,6% din totalul populației țării.

În sistemul de azil erau înregistrate 522 persoane, din care: 104 persoane - solicitanți de azil, 163 persoane - refugiați și 255 persoane - beneficiari de protecție umanitară.

Mai multe detalii în PME al RM, raport analitic anexat.