A A A

Raportul de activitate a Biroului Migrație și Azil al MAI pentru anul 2019

Publicat: Vin, 14/02/2020 - 11:57 | | Vizualizări: 44

La data de 13.02.2020  a avut loc ședința de bilanț privind activitatea Biroului migrație și azil (BMA) pentru anul 2019 și prezentarea priorităților de lucru pentru anul curent. Ședința a fost prezidată de către Secretarului de Stat al MAI, dl Gheorghe BĂLAN, și directorul Biroului, dna Olga POALELUNGI.

În cadrul ședinței de bilanț factorii de decizie din cadrul BMA al MAI au dezbătut problemele cheie pentru activitatea Biroului: necesitatea consolidării capacităților, reformarea structurii, desconcentrarea serviciilor, domeniile de dezvoltare strategică, modernizarea și tehnologizarea activităților etc.

Schimbările cardinale și amploarea proceselor migraționale, în mod special, în regiunea europeană, impun autorităților naționale pentru noi abordări  privind măsurile ce țin de asigurarea ordinii publice și securității  statului, precum și asigurarea drepturilor cetățenilor străini care se află în Republica Moldova.

Astfel, este în creștere importanța Biroului, care, în calitate de autoritate competență pentru străini deține funcții complexe de gestionare a fluxurilor migrației legale, contracararea șederii ilegale a străinilor, domeniile ce țin de sistemul de azil și apatridie, integrarea străinilor, realizarea acordurilor de readmisie cu țările UE.

Domnul Secretarul de stat a apreciat activitatea Biroului, însă, a solicitat asigurarea unui control mai riguros privind executarea sarcinilor și indicațiilor stabilite în legi și planurile de activitate ale Guvernului, responsabilitatea sporită a factorilor de decizie pentru calitatea, corectitudinea deciziilor adoptate, intransigență față de corupție.

 În cadrul ședinței a fost aprobat Planul de activitate a Biroului pentru anul 2020, care prevede un șir de activități importante ce țin de realizarea măsurilor stabilite de Guvern, activități ce rezultă din  Acordul de Asociere cu UE și prevederile Pactului Global pentru Migrație și Pactului Global pentru Refugiați, parte la care este Republica Moldova. Totodată este importantă consolidarea capacităților Biroului prin modernizarea sistemelor de deservire a populației, elaborarea și acordarea unor servicii  noi on-line, ce ar permite transparență în activitate și debirocratizarea procedurilor, precum și asigurarea măsurilor necesare pentru contracararea migrației ilegale.  Un deziderat separat rămâne consolidarea capacităților sistemului de azil și integrarea străinilor.

În cadrul vizitei la Biroul, dl Secretar de stat a evaluat capacitățile și calitatea serviciilor prestate de către Ghișeul Unic pentru Documentarea Străinilor, impedimentele în activitate, necesități și posibilitățile de modernizare și eficientizare a serviciilor oferite.

Etichete: