Repatrierea

Cine poate solicita: persoanele străine care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, precum și urmașii acestora.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de repatriere (în original și copie):

  1. cererea de acordare a dreptului de repatriere de formă stabilită.
  2. paşaportul naţional, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize).
  3. certificatul de naştere/căsătorie/divorţ (al solicitantului) legalizată/apostilată (în modul stabilit), tradusă în limba de stat  şi autentificată notarial sau consular;  
  4. certificatele de naştere/căsătorie/deces ale părinţilor şi bunicilor (este suficient o singură linie, exemplu: bunicii din partea mamei/tatălui) și copiile acestora, traduse şi autentificate notarial.
  5. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului,  copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
  6. două fotografii color 3x4;
  7. alte acte în dependenţă de caz.

Costul serviciului: vezi aici

Atenție: Dreptul la repatriere se acordă străinului prin eliberarea Confirmării de repatriere, care este un act oficial ce servește drept temei pentru eliberarea permisului de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova. Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea dreptului la repatriere este de 30 zile. La solicitarea străinului, termenul poate fi redus la 5 zile, cu achitarea taxei stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.

Abonează-te la Agenda