A A A

Reuniunea Oficialilor Înalți pentru Procesul de la Praga

Publicat: Mie, 18/11/2020 - 10:10 | | Vizualizări: 61

La 16.11.2020 a avut loc Reuniunea Oficialilor Înalți pentru Procesul de la Praga.

Procesul de la Praga reprezintă o platformă de dialog functional și deschis în domeniul migrației și azilului pentru 50 de state din UE si din regiune. Întilnirile între statele de origine și de destinație a persoanelor implicate în procesul migrațional contribuie la o mai bună înțelegere a proceselor date, acordă posibilitatea preluării bunelor practici și elaborării unor viziuni complexe pentru o mai bună gestionare a migrației legale, asigurarea măsurilor ce țin de securitatea statului prin realizarea obiectivelor de integrare economică și socială a străinilor, de gestionare eficientă a frontierelor etc.

În cadrul ședinței menționate organizate on-line au fost discutate viziunile noi și principiile de promovare a unor politici coordinate în domeniul migrației a statelor care activează în cadrul forumului respectiv. În mod special reprezentanții statelor au abordat provocările impuse de situația pandemică Covid-19, consecințele crizei migraționale din regiune, importanța migranților de muncă pentru sectoarele importante ale economiei, mobilitatea forței de muncă, impactul migrației asupra pieților muncii, necesitatea unor mecanisme eficiente de regularizare a fluxurilor migraționate legale, dar și a instrumentelor necesare pentru contracararea migrației iregulare.

Ședința a fost prezidată de către dna Andrea Schumacher, vicepreședintele Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați, Republica Germania, și dl Tautvydas Tamulevičius, vice-ministru, Republica Lituania, președinte al Grupului strategic al Procesului de la Praga. Republica Moldova în cadrul discuțiilor respective a fost prezentată de Biroul migrație și azil al MAI (Olga POALELUNGI, directorul Biroului migrație și Azil al MAI și dna Elena Coliujco - șef adjunct de direcție).

Reprezentanții RM au prezentat informația privind ultimele realizări ale Republicii Moldova în domeniul migrației: armonizarea cadrului normativ național, racordarea acestuia la directivele comunitare, la prevederile Pactului Global pentru Migrație și Pactului Global pentru Refugiați, parte la care este Republica Moldova, inițierea procedurii de elaborare a Strategiei Migrație și Azil 2021-2030, etc.

Totodată, au fost puse în valoare aspectele ce țin de necesitatea consolidării cooperării interguvernamentale pe viitor, ca fiind una esențială, în special în ceea ce privește politicile internaționale de protecție, readmisie, returnare și reintegrare, cu accent pe returnări voluntare. În cadrul ședinței au fost definite și trasate spre realizare în perioada anilor 2023-2027 prioritățile pentru faza a IV-a a Procesului de la Praga. Acestea prevăd un șir de activități pentru dezvoltarea în continuare a Observatorului Migrației-sursă fiabilă și obiectivă de informații cu privire la migrație în regiunea PP-ului, consolidarea capacităților instituționale în domeniul migrației prin instruirea angajaților în cadrul Academiei de formare, asigurarea expertizei politicilor și capacităților instituționale în domeniu, facilitarea dialogului între statele de origine și de destinație a migranților, a managementului frontierei cu UE.

În scopul realizării priorităților trasate UE va direcționa mijloace în sumă de 5.3 mln. euro. Procesul de la Praga este și va rămâne o platformă regională pentru studierea evoluțiilor, facilitarea dialogul și oferirea expertizei în domeniul migrației în vecinătatea europeană, permite un dialog politic interguvernamental continuu în domeniu, cu accent pe Europa de Est, Europa de Sud-Est, Europa Centrală Asia, Rusia și Turcia.

Etichete: