A A A

Serviciu public nou - verificarea preliminară a dosarului

Publicat: Mar, 12/06/2018 - 13:27 | | Vizualizări: 1153

Serviciu public nou - verificarea preliminară a dosarului

Începând cu 10 iunie 2018 Biroul migrație și azil al Ministerului afacerilor interne lansează un nou serviciu public – verificarea preliminară a dosarului pentru acordarea dreptului de ședere unor categorii de străini.

Serviciul vine în asistența asociațiilor sau acționarilor persoanelor juridice cu investiții străine, persoanelor cu funcții de conducere a întreprinderilor care desfășoară activitatea de antreprenoriat.

Astfel beneficiarii de acest serviciu în scopul verificării prealabile de către BMA a completitudinii dosarului, ce urmează a fi depus, însoțit de solicitarea unui drept de şedere pot expedia un mesaj textual  la e-mail-ul antreprenor@bma.gov.md cu anexarea copiilor de acte scanate. Lista actelor, care urmează a fi anexată la dosarul respectiv poate fi consultată aici.

Copiile actelor urmează a fi scanate și prezentate in format PDF sau JPEG nu mai mare de 5 Mb.

La recepționarea mesajului BMA în termen de 1 (una) zile lucrătoare:

- va constata daca dosarul este complet si daca sunt anexate toate actele necesare,

- va expedia în adresa solicitantului un e-mail un răspuns despre rezultatele verificării preliminare.

Răspunsul BMA va avea următorul conținut:

1. ”Dosarul este  complet si poate  a fi depus la Ghișeul unic de documentare a străinilor a Biroului migrație și azil în orele stabilite de programul de lucru”;

2. ”Dosarul este incomplet”. În acest caz în răspuns se va indica care document este lipsa.

De notat, că la prestarea serviciului Biroul migrație și azil nu se va expune asupra conținutului documentelor anexate.