Statistica săptămânală a Inspectoratului General pentru Migrație

Publicat: Lun, 20/11/2023 - 18:14 | | Vizualizări:

Statistica săptămânală  a IGM privind: beneficiarii de protecție temporară, sistemul de azil și apatridie și situația cetățenilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova documentați cu permise de ședere la 20.11.2023

În perioada de raport, 01 martie-20 noiembrie 2023, în sistemul informațional al Inspectoratului General pentru Migrație privind protecția temporară au fost preînregistrate total 30152 de persoane.

Au fost eliberate beneficiarilor de protecție temporară 23501 documente de identitate, dintre care 7372 sunt copii minori.

Mai multă informație despre beneficiarii protecției temporare după criteriu de gen, vârstă și reședință, vezi tabelul Nr. 1.

În perioada 01.01–20.11.2023, au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova 3827 persoane, inclusiv 3476 originare din Ucraina.

La 20.11.2023 în sistemul de azil au fost înregistrate 1282 persoane: 206 refugiați (UKR-1), 351 beneficiari de protecție umanitară (UKR-165), 674 solicitanți de azil (UKR-239).

La data de 20.11.2023  pe teritoriul Republicii Moldova sunt documentaţi cu acte de identitate valabile – 6962 cetățeni ai Ucrainei, dintre care:

  • drept de şedere permanentă – 3357;
  • drept de şedere provizorie – 3605.

IGM recomandă informarea cetățenilor din surse oficiale și sigure.