A A A

Validarea Compendiului Statistic al PME al RM pentru anii 2017- 2019

Publicat: Vin, 18/12/2020 - 11:43 | | Vizualizări:

 

La data de 16 decembrie 2020, membrii Grupului Tehnic de Lucru (GTL) interinstituțional responsabil de elaborarea Profilului Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova s-au întrunit în ședința de lucru pentru validarea Compendiului Statistic al PME pentru anii 2017- 2019, elaborat de către Birou în conformitate cu prevederile HG nr.634/2012. 

 Evenimentul, care s-a desfășurat inclusiv în regim on-line, a întrunit reprezentanți ai Biroului Migraţie şi Azil, Agenției Servicii Publice, Biroului Relații cu Diaspora, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și experți naționali în domeniul migrației populației.

Ședința a fost lansată cu participarea directorului Biroului migrație  și azil, dna Olga Poalelungi, care a mulțumit pentru aportul și implicarea instituțiilor la elaborarea CS al PME al RM și pentru utilizarea rezultatelor acestuia la elaborarea politicilor în domeniul migrației, menționând că, Compendiul Statistic asigură o evaluare a situației în dinamică a fenomenului migrației și impactul acestuia. În discursul său, directorul BMA s-a expus asupra situației actuale în procesul de gestionare a migrației, provocările la care țara este supusă și acțiunile întreprinse de organele competente pentru a face față situațiilor problematice.

 Expertul din cadrul BMA, responsabil de elaborarea produselor analitice a prezentat Compendiul Statistic al PME al RM pentru anii 2017-2019, reiterând importanța acestuia în efectuarea unei analize privind impactul migrațional în contextul securității statului și rezumarea utilizării rezultatelor acestuia în elaborarea politicilor migraţionale bazate pe dovezi. 

La fel, în procesul de lucru au fost abordate aspecte privind impactul migraţiei asupra tuturor domeniilor vieții social-economice și aportul pe care îl aduce BMA în acest context, coordonând politicile şi activitățile în domeniul migraţiei cu alte autorități ale statului, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biroul Relații cu Diaspora, Agenția Servicii Publice ş.a.

 În finalul ședinței, Compendiul Statistic al PME al RM pentru anii 2017- 2019 a fost validat, fiind subliniată necesitatea unei mai bune promovări a acestuia pe plan național, în scopul utilizării de către autoritățile de stat a rezultatelor și recomandărilor Profilului Migrațional Extins la dezvoltarea politicilor bazate pe dovezi.

 

Etichete: 
Abonează-te la Agenda