A A A

Vizita de lucru a experților Rețelei Europene de Migrație la Biroul migrație și azil

Publicat: Dum, 01/12/2019 - 12:16 | | Vizualizări: 395

Vizita de lucru a experților Rețelei Europene de Migrație la Biroul migrație și azil

La data de 28 noiembrie curent, Biroul migrație și azil (BMA) a găzduit echipa experților Rețelei Europene de Migrație (REM), alcătuită din reprezentanți din Estonia, Letonia, Lituania și Țările de Jos.
REM este o structură internațională menită să ofere instituțiilor Uniunii Europene (UE), țărilor UE și publicului larg informații actualizate, obiective fiabile și comparabile privind migrația și azilul, în vederea sprijinirii elaborării politicilor în Uniunea Europeană în aceste domenii. Pentru a-și putea atinge obiectivele, REM este sprijinită de un „punct național de contact” din fiecare stat membru UE.
Astfel, scopul acestei vizite de lucru s-a axat pe examinarea posibilității de aderare a Republicii Moldova în calitate de observator la Rețea, precum și selectarea persoanelor/punctelor de contact din țară și stabilirea unor domenii prioritare la care RM ar putea contribui prin asigurarea schimbul de informații, date statistice privind situația în domeniul migrației și azilului, precum și evoluția politicii în domeniul dat.
La eveniment, alături de reprezentanții Direcțiilor legislație, coordonare și gestionare date, Imigrări și Combaterea șederii ilegale a străinilor ale BMA, a participat și reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, consilier al Misiunii RM pe lângă UE.
Reprezentantul BMA, responsabil de elaborarea Profilului Migrațional Extins (PME) al RM, a familiarizat participanții la eveniment despre procesul de elaborare a PME, ce anume reprezintă PME al RM, care este modul de colectate a datelor referitoare la migrație și impactul acesteia, precum și care sunt sursele de date și actorii, care contribuie le elaborarea Raportului analitic.
Experții, la rândul lor, au prezentat Sistemul de schimb de informații al REM și modul de funcționare al acestuia. Au fost prezentate Studiile elaborate de REM, Raportul național anual de politici și alte produse analitice ale REM, cu descrierea succintă a modului de elaborare ale acestora. În același timp, experții au descris activitatea Grupurilor de Lucru din cadrul Rețelei în scopul identificării domeniilor, la care RM ar putea face parte, în cazul oferirii țării noastre a calității de Observator.
În finalul ședinței de lucru experții REM și reprezentantul MAEIE au apreciat activitatea Biroului în domeniul analizei datelor și elaborării produselor analitice, sugerând ideea că, Biroul migrație și azil are toate capacitățile necesare pentru a participa în calitate de Observator, subliniind în special 2 acțiuni ale Rețelei:
1) elaborarea Raportului național anual de politici și alte produse analitice ale REM;
2) Participarea la Grupul de lucru responsabil de elaborarea Glosarului de termeni.
Reprezentanții BMA au mulțumit echipa REM pentru încrederea în datele produse de către autoritățile moldave și susținerea intenției Republicii Moldova de a participa la un mecanism al UE consolidat.