A A A

Vizita delegației Reprezentanței Regionale a UNHCR pentru Europa Centrală

Publicat: Lun, 24/07/2017 - 13:53 | | Vizualizări: 1019

În perioada 19-20 iulie 2017 Biroul migrație și azil a avut întrevederi cu Delegația Reprezentanței Regionale a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați pentru Europa Centrală.

La 19 iulie 2017 delegația reprezentată de dna Montserrat Feixas Vihe și Yolande Ditewig, Ofițer Superior Politici Regionale,  au abordat cu directorul Biroului migrație și azil, dna Olga POALELUNGI, și Direcția azil și Integrare a BMA, aspecte referitoare la sistemul național de azil, apatridie și integrare, realizările și prioritățile statului, cooperarea cu societatea civilă, problemele existente, precum și propuneri de consolidare a situației din Republica Moldova.

La 20 iulie 2017 delegația a vizitat Centrul de cazare aflat în gestiunea Biroului, fiind apreciate eforturile depuse de autorități întru consolidarea infrastructurii și asigurării funcționalității Centrului, precum și diversificarea activității cu societatea civilă.